برنامه غربالگری نوزادان

غربالگری نوزادان فعالیتی پیگیرانه است که منجر به تشخیص بیماری های قابل درمان اندو کرین، متابولیک، ژنتیک، هماتولوژیک و عفونی می شود. امروزه در کلیه مناطق اروپایی و آمریکای جنوبی و بسیاری از کشورهای دیگر برنامه غربالگری نوزادان انجام می شود . دکتر رابرت گاتری  "پدر غربالگری نوزادان " محسوب می شود.  او برای اولین بار  با استفاده از کاغذ فیلتر نمونه گیری از پاشنه پا و ابداع روشی ارزان به غربالگری بیماری PKU در نوزادان پرداخت. بیماری کم کاری تیروئید نوزادان  دومین بیماری بود که با استفاده از کاغذ فیلتر مورد غربالگری قرار گرفت.

با در نظر گرفتن کلیه ی معایب و مزایا، انجام غربالگری نوزادان کاملا هزینه اثر بخش و سودمند است.

به دلیل اهمیت موضوع، سازمان بهداشت جهانی در سال 1967 با تشکیل گروه علمی، توصیه ها و دستورالعمل های غربالگری نوزادان در بیماری های متابولیک و مشکلات وراثتی را فراهم آورد.

 بهترین زمان غربالگری نوزادان 3 تا 5 روزگی می­باشد. در صورت تاخیر مراجعه، غربالگری تا سه سالگی هم قابل اجراست ولی باید توجه داشت که عوارض بسیاری از این بیماری­ها در 10 روز اول پس از تولد آغاز شده و با تاخیر مراجعه؛ بسیاری از این عوارض جبران ناپذیر هستند.

غربالگری نوزادان در ایران؛  با نمونه گیری از پاشنه پای نوزادان در روزهای 3 تا 5 پس از تولد،  در مراکز جامع سلامت، پایگاه های سلامت و خانه بهداشت و توسط پرسنل آموزش دیده، انجام می شود. نمونه های تهیه شده در دمای اتاق خشک شده و در پاکت مخصوص به آزمایشگاه مرجع انتقال داده می شوند. موارد مشکوک، توسط کارشناسان برنامه غربالگری، پیگیری و در صورت تایید، بیماران توسط پزشکان منتخب، تحت درمان قرار می گیرند.

در حال حاضر؛ در محدوده تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران، غربالگری نوزادان در دو  بسته ی پیشنهادی جهت نوزادان قابل اجراست:

 

نام بیماری های مورد غربالگری

تعداد قطره خون گرفته شده

غربالگری نوزادان برای 52 بیماری:

  • کم کاری تیروئید بدو تولد
  • فنیل کتونوری
  • کمبود آنزیم G6PD
  • تیروزینومی
  • و 48 بیماری متابولیک دیگر

8 قطره خون از پاشنه پا

غربالگری نوزادان برای 3 بیماری:

  • کم کاری تیروئید بدو تولد
  • فنیل کتونوری
  • کمبود آنزیم G6PD

5 قطره خون از پاشنه پا

 

اهداف برنامه غربالگری نوزادان:

- غربالگری نوزادان 3 تا 5 روز از نظر بیماری های شایع و قابل پیشگیری و درمان

 

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های برنامه غربالگری نوزادان  

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image
2 الگوریتم ها و فرآیندها awt image

 

درباره ی برنامه غربالگری نوزادان بیش تر بدانیم 
 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ رسانه های آموزشی برنامه غربالگری نوزادان awt image
۲ لیست مراکز ارائه خدمت برنامه غربالگری نوزادان awt image
۳ غربالگری نوزادان بستری در بیمارستان awt image

 

Template settings