برنامه عوامل شیمیایی محیط کار

 

خطرات مواد شیمیایی را می­توان در دو سطح خرد و کلان مورد بررسی قرار داد. خطرات خرد شامل مواردی می شود که در آن حوادث مرتبط با مواد شیمیایی سلامتی و اقتصاد تعداد محدودی از افراد را تحت تأثیر قرار داده و یا قادر است منجر به خسارات اقتصادی کوچک، آلودگیهای زیست محیطی محدود و موارد مشابه گردد. خطرات کلان شامل آن دسته از حوادث شیمیایی است که با توجه به گستره تلفات و خسارات حاصله می­توان آنها را در طبقه حوادث فاجعه بار قرار داد. خطرات کلان مواد شیمیایی در دو دسته کلی نشت موادشیمیایی و تشکیل توده ابر شیمیایی خطرناک و همچنین انفجارات و آتش­سوزی­های وسیع جای می گیرند.

اثرات مواد شیمیایی سمی بر روی انسانها شامل اثرات کوتاه مدت و بلند مدت است. نگهداری و مصرف مواد شیمیایی خطرناک به مقدار زیاد همواره این خطر را به همراه خواهد داشت که در صورت رها شدن همراه با جریان هوا منتشر شده و تا شعاع صدها متری اطراف محل حادثه، ساکنین و افراد حاضر در منطقه را در معرض خطر مرگ یا مسمومیت قرار دهد. بررسی حوادث شیمیایی در شهرهای بزرگ و صنعتی نشان می دهد که در میان مواد شیمیایی خطرناک، گازهای شناخته شده ای نظیر کلر، آمونیاک و موارد مشابه بعلت کاربرد گسترده و فراوان، تاریخچه طولانی از نظر ایجاد حوادث بزرگ داشته اند. از اینگونه حوادث می توان به حادثه نشت گاز لازمه داشتن محیط های کار سالم وایمن و برخورداری شاغلین از امکانات بهداشتی و رفاهی استاندارد، داشتن یک نظام بازرسی جامع، پویا و کارآمد در سیستم نظارتی بهداشت حرفه ای کشور است.

هدف برنامه عوامل زیان آور شیمیایی، شناسایی،ارزابی و سنجش عوامل و کاهش و کنترل و یا حذف عامل زیان /اور در محیط کار است. دراین میان از مهم ترین عوامل شیمیایی که در محیط های کاری ما وجود دارد و از نظر سمیت درجه خطر بالایی دارند عوامل شیمیایی نظیر سیلیس،‌آیبست، سرب و جیوه است که برای شناسایی و کنترل  هریک از این عواملا  برنامه ریزی شده است.

ممنوعیت کاربرد آزبست در صنعت، برنامه کاهش و کنترل سیلیس و اصلاح شرایط محیط کار و یا جایگزینی موادی کم خطرتر در محیط کار، همچنین برنامه کاهش و کنترل آلودگی سرب و مشتقات آن مثل تترا اتیل سرب و نیز برنامه کاهش و کنترل جیوه در محیط کار و اقدامات زیثست محیطی مربوطه در حمل و نقل و نگهداری و دفع بهداشتی آن.

 

 

 

اهداف برنامه عوامل شیمیایی محیط کار:

 

هدف کلی :

 • تامین، حفظ و ارتقای سطح سلامت نیروی کار در واحدهای کاری مشمول برنامه عوامل  شیمیایی زیان آور در محیط کار

اهداف اختصاصی:

 • شناسایی و تحت پوشش قراردادن  100 درصد واحدهای کاری دارای آلودگی سرب
 • شناسایی و تحت پوشش قراردادن  100 درصد واحدهای کاری دارای آلودگی جیوه
 • شناسایی و تحت پوشش قراردادن  100 درصد واحدهای کاری دارای آلودگی سیلیس
 • شناسایی و تحت پوشش قراردادن  100 درصد واحدهای کاری دارای آلودگی آزبست
 • سنجش آلایندهای محیط کار شامل ( سیلیس،‌سرب،‌جیوه و آزبست) در کارگاههای مشمول برنامه
 • حذف کاربرد آزبست در محیط‌های کاری و تولیدات
 • تحت پوشش معاینات سلامت شغلی شاغلین واحدهای  مشمول برنامه
 • آموزش شاغلین واحدهای کاری مشمول برنامه
 • آموزش کارشناسان بهداشت حرفه ای واحدهای کاری مشمول برنامه
 • آموزش کارفرمایان واحدهای کاری مشمول برنامه

 

 

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های برنامه عوامل شیمیایی محیط کار :  

 

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 آیین نامه ها و دستورالعمل ها awt image

 

درباره ی برنامه عوامل شیمیایی محیط کار بیش تر بدانیم:  
 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ رسانه های آموزشی برنامه عوامل شیمیایی محیط کار awt image

 
Template settings