برنامه سلامت کارکنان

   ارتقای سلامت و امید دستیابی تمام مردم به مطلوب ترین سطح از سلامتی و حفظ این سطح، اصلی ترین هدف نظام سلامت جامعه جهانی می باشد. اگرچه پیشرفت به سمت این هدف هرگز به اندازه کافی سریع نیست، باوجود این، پیوسته و امید بخش است و شاید در هیچ کجا به اندازه محل کار، این مساله مستندتر نباشد.

      از این رو در اسفند ماه سال 1394، ذیل بند 8 مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی موضوع سلامت کارکنان  اینگونه تصویب گردید: در راستای تحقق رویکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم و با هدف ارتقای سلامت جسمی و روانی از طریق ترویج سبک زندگی اسلامی-ایرانی، تحکیم بنیان خانواده، رفع موانع تنش‌آفرین در زندگی فردی و اجتماعی، ترویج آموزه‌های اخلاقی و معنوی، توسعه مهارت‌های زندگی، فرزندپروری و خدمات مشاوره، موضوع بندهای 3 و 11 سیاست های کلی سلامت و بند 4 سیاست­های کلی جمعیت؛ کلیه دستگاه­های اجرایی مکلفند نسبت به تدوین و اجرای «برنامه عملیاتی بهبود وضعیت سلامت کارکنان» خود بر اساس «بسته پایه خدمات سلامت کارکنان دولت»، تهیه شده توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اقدام و هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی ارسال کنند.

 

اهداف برنامه سلامت کارکنان:

 

هدف کلی :

تامین، حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی کارکنان وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و دستگاه های وابسته به دولت

اهداف اختصاصی:

  • توانمندسازی سازمان ها و کارکنان برای حفظ و ارتقای سلامت خود
  • نظارت بر تامین سلامت شاغلین محیط کار‌های  سازمان‌های دولتی
  • نظارت بر رعایت اصول و پروتکل‌ها و دستورالعمل‌های بهداشتی به ویژه در همه گیری‌ها
  • افزایش میزان پوشش معاینات سلامت شغلی کارمندان دولت
  • آموزش کارکنان در موضوعات سلامت کارکنان 
  • انجام بررسی های محیطی برای حفظ سلامت کارکنان دولت

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های برنامه سلامت کارکنان :  

 

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ قوانین و اسناد بالادستی
 ۲ آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image

 

درباره ی برنامه سلامت کارکنان بیش تر بدانیم:  
 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ رسانه های آموزشی awt image
Template settings