برنامه سلامت نوزادان

 

دوره نوزادی به 28 روز اول تولد اطلاق می شود، این دوره برای شیر خواری که در حال تکمیل بسیاری از تطابق های فیزیولوژیک مورد نیاز برای زندگی خارج رحمی است، دوره ای بسیار آسیب پذیر محسوب می شود. میزان بالای مرگ و میر و موربیدیته در دوره نوزادی، آسیب پذیر بودن کودک را در طول این دوره زمانی تصدیق می کند. کاهش مرگ ومیر کودکان زیر 5 سال یکی از اهداف توسعه هزاره می باشد و از آن جایی که مرگ نوزادان درصد زیادی از مرگ کودکان زیر 5 سال را به خود اختصاص داده است بدون توجه به سلامت نوزادان کاهش مرگ و میر این گروه سنی میسرنخواهد بود.با ارائه مراقبت صحیح و استاندارد در دوه نوزادی، فرصت رشد و تکامل مطلوب که حق طبیعی اوست فراهم می گردد.

همه نوزادان در حال حاضر بر اساس بوکلت چارت های مراقبت ادغام یافته کودک سالم ویژه پزشک و غیر پزشک در ویزیت های برنامه ریزی شده از نظر پایش رشد، تغذیه با شیر مادر، وضعیت بینایی، شنوایی، تکامل، واکسیناسیون، مکمل های دارویی و غربالگری ها  ارزیابی و طبقه بندی شده و در صورت نیاز، اقدامات مداخله ای مناسب جهت آنان انجام می شود. ویزیت ها در 2 نوبت 3 تا 5 روزگی و 14 تا 15 روزگی پس از تولد شروع، سپس در 30 تا 45 روزگی برای کودک ادامه می یابد.

یکی از برنامه های اخیر مدیریت سلامت جمعیت، خانواده و مدارس برنامه توانمند سازی والدین و مراقبین نوزاد می باشد.  در این برنامه با استفاده از منابع آموزشی قدم نورسیده مبارک و مراقبت و نگهداری از نوزاد نارس آموزش های لازم به والدین و مراقبین کودک توسط توسط مراقبین سلامت در راستای دستیابی به اهداف برنامه ارائه می شود.

همچنین برای پیشگیری از ROP نوزادی، حساس سازی و آموزش پرسنل بهداشتی و والدین نوزادان پرخطر در دستور کار این مدیریت می باشد.

برنامه سلامت نوزادان شامل:

  •   برنامه بهبود کیفیت مبتنی بر شواهد(EPIQ)    
  •   مراقبت آغوشی مادر و نوزاد kmc              
  •  بانک شیر مادران (ترغیب مادران به اهدا شیر به بانک شیر)
  •   برنامه پیشگیری از رتینوپاتی نارسی(ROP)
  • برنامه توانمند سازی والدین در نگهداری از نوزاد

 

اهداف  برنامه سلامت نوزادان :

گروه هدف : کودکان کمتر از 5 سال

 

هدف کلی:

  • تامین، حفظ وارتقاء سلامت نوزادان

اهداف اختصاصی:

  • کاهش مرگ و میر نوزادان
  • افزایش شاخص درصد پوشش مراقبت نوزادی

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های  برنامه سلامت نوزادان   

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image
2 الگوریتم ها و فرآیندها awt image

 

درباره ی برنامه سلامت نوزادان  بیش تر بدانیم 
 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ رسانه های آموزشی برنامه سلامت نوزادان awt image

 

 
Template settings