برنامه سفیر سلامت

در حوزه سلامت، نقش اصلی در آموزش به دانش آموزان وخانواده ایشان بر عهده معلمان است. تربیت در مدرسه باید به ابعاد مختلف وجودی دانش آموزان توجه نماید. بر همین اساس ابعاد و ساحت های وجودی مربیان و توجه به شئون مختلف حیات طیبه در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به شش ساحت تقسیم شده است که یکی از مهمترین این ساحت ها ساحت تربیت زیستی و بدنی می باشد.

این ساحت که بخشی از جریان تربیت رسمی و عمومی هست ناظر بر حفظ و ارتقاء سلامت و رعایت بهداشت جسمی و روانی دانش آموزان در قبال خود و دیگران است. قلمرو این ساحت می تواند مواردی چون سلامت فردی و اجتماعی ، مراقبت از جسم و روح ، احساس مسئولیت در قبال حفظ محیط زیست و منابع طبیعی و شناخت طبیعت و احترام قائل شدن برای آن باشد. و مهمتر از همه توجه به ظرفیت های تربیت غیررسمی برای زمینه سازی کسب شایستگی های پایه  به ویژه در حوزه سلامت و تربیت بدنی می باشد..

درکنار این ساحت ، سند تحول بنیادین در راهکار شماره 2-1  به مسئولیت پذیری و نظم و انضباط در تمام دوره های تحصیلی  و راهکارهای شماره 8 8 و 3 8 اشاره درستی بر بستر سازی برای حضور فعال دانش آموزان در تشکل های رسمی و قانونی مرتبط با اتکا به ظرفیت های درون و برون آموزش و پرورش شده است.

بر همین اساس دفتر سلامت و تندرستی تفاهم نامه جامعی با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به منظور اجرایی کردن ماده 3 ( بند 3 ، 5 ، 1 ) و توافق نامه اجرایی برنامه خود مراقبتی منعقد نموده است تا ضمن ارائه تصویر روشنی از افق حرکت و برنامه ریزی خود ، زمینه های هم – افزایی برای بسیج ظرفیت های دانش آموزان و کوشش برای تحقق همه جانبه ساحت تربیت زیستی و بدنی را فراهم نماید که در این مسیر ضمن سرلوحه قرار دادن ابلاغیه مقام معظم رهبری ( مدظله العالی ) در حوزه آموزش و پرورش و تاکید بر این برنامه بر پایه رویکرد آموزش همسالان است که یک برنامه منسجم به منظور ایجاد یک شبکه همسال موثر برای تشویق دانش آموزان در جهت ارتقاء سلامت آنهاست. و این فرصت را برای دانش آموزان مهیا می کند که آگاهی های لازم در خصوص موضوعات سلامت و محیط زیست با استفاده از ارزش های تعاملی و مشارکتی ( بحث گروهی ، کارگاه آموزشی ، پانل ، ایفای نقش و ... ) راکسب و آن را به سایر همسالان منتقل کنند.  

 

اهداف برنامه سفیر سلامت:

گروه هدف : دانش آموزان و  نوجوان تحت پوشش

 

هدف کلی:

-ارتقاء،توانمند سازی مردم، سازمانها وجوامع برای مراقبت از سلامت خود

 

اهداف اختصاصی:

- افزایش آگاهی دانش آموزان در خصوص خود مراقبتی

- افزایش انتقال آموزش ها از طریق  دانش آموزان به خانواده و جامعه

- افزایش آگاهی معلمین در خصوص انتقال مفاهیم و خودمراقبتی به به دانش آموزان واولیا و جامعهنقشه راه اجرای سند تحول و سیاست های کلی آموزش و پرورش و به کاربست سیاست های اقتصاد مقاومتی به ارائه برنامه سفیران پرداخته است

 

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های  برنامه سفیر سلامت  

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image
2 الگوریتم ها و فرآیندها awt image

 

درباره ی برنامه سفیر سلامت بیش تر بدانیم 
 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ رسانه های آموزشی برنامه سفیر سلامت awt image

 

 

 

 

 
Template settings