برنامه سبک زندگی سالم

نهادینه سازی سبک زندگی سالم در جوانان

  • استقرار نظام خودمراقبتی در جوانان از طریق تدوین بسته­های کامل خودمراقبتی ویژه گروه­های مختلف جوانان
  • آموزش تغذیه صحیح به جوانان /کنترل و پیشگیری از اضافه‌وزن و چاقی در گروه‌های مختلف/ تدوین و اجرای برنامه گسترش استفاده از رژیم تغذیه­ای سالم شامل محصولات غذایی کم­چرب و کم­کالری در میان جوانان
  • آموزش فعالیت فیزیکی و توسعه و ترویج فرهنگ ورزش در میان جوانان
  • آموزش رفتارهای پرخطر جنسی، دخانیات، سوء­مصرف مواد محرک و مخدر و الکل در میان جوانان با توجه خاص به گروه­های آسیب­ پذیر
  • آموزش حوادث رانندگی و خشونت در جوانان

 

اهداف برنامه سبک زندگی سالم:

هدف کلی:

-کاهش عوامل خطر و بار بیماری های غیرواگیر

 

اهداف اختصاصی:

- آگاهی جوانان 18 تا 29 سال در خصوص رفتارهای سالم و پیشگیری از رفتارهای پرخطر در جوانان

 

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های برنامه سبک زندگی سالم  

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image
2 الگوریتم ها و فرآیندها awt image

 

درباره ی برنامه سبک زندگی سالم بیش تر بدانیم 
 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ رسانه های آموزشی برنامه سبک زندگی سالم awt image

 

 

 

 

 

Template settings