برنامه سامانه رسیدگی به درخواست های مردمی وزارت بهداشت 190

سامانه رسیدگی به شکایات مردمی 190 مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت شبانه روزی و با حضور تمام وقت کارشناسان، آماده دریافت و رسیدگی فوری به شکایات شهروندان در زمینه مشکلات بهداشتی و درمانی و دارویی  در سراسر کشور است.

تخلفات بهداشتی مانند عرضه مواد غذایی فاسد، تاریخ گذشته، مواد غذایی غیر مجاز و موارد نگهداری نامناسب از مواد غذایی ،عدم استفاده از لباس کار مناسب و نامناسب بودن بهسازی مکان و استعمال دخانیات از همچنین شکایات مربوط به اماکن عمومی همچون هتلها و مسافرخانه ها وبیمارستانها ،مطبها، آرایشگاهها و مساجد و مدارس وپمپ بنزینها ودانشگاهها و خوابگاهها  سایر اماکن عمومی مشاهده تحلفات حرفه ای و رعایت نکردن اصول بهداشت حرفه ای مانند نور و فضای شغلی نامناسب در مشاغل مختلف همچنین تخلفاتی مانند آلودگی صوتی، ایجاد آلودگی هوا یا خاک، دفع نامناسب پسماندها و رعایت نشدن اصول بهداشت حرفه ای را به این سامانه اطلاع دهند.علاوه بر این تخلفاتی که در مراکز تفریحی و ورزشی رخ می دهد مانند رعایت نشدن اصول بهداشتی یا عرضه غیر مجاز مواد دخانی،  استخرها، باشگاه های ورزشی ، آرایشگاه ها و هتل ها ، در تماس با این مرکز پیگیری می شود.را از طریق شماره تلفن‌ 190 به این سامانه اطلاع دهند که پس از ثبت شکایت، بازرسان در اسرع وقت به محل مورد نظر مراجعه کرده و رسیدگی لازم را انجام خواهند داد.

 

اهداف   برنامه سامانه رسیدگی به درخواست های مردمی وزارت بهداشت 190:

 

  •  پیگیری شکایت و مشکلات مربوط به اورژانس 115
  • ارائه مشکلات در زمینه بهداشت محیط، بهداشت حرفه‌ای و طب کار
  • دریافت مشاوره دارویی یا اعلام مشکلات تامین دارویی 
  • طرح مشکلات مربوط به پذیرش و رسیدگی به بیمار
  •  طرح شکایات دریافتی پزشکان یا مراکز بهداشتی درمانی
  • پاسخگویی سامانه 190 درباره جوانی جمعیت 

 

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های برنامه سامانه رسیدگی به درخواست های مردمی وزارت بهداشت 190

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image

 

 

Template settings