برنامه دانشجویی

 

برنامه دانشجویی از طریق عقد قرارداد پذیرش دانشجویان با سایر دانشگاه ها جهت گذراندن دوره کارآموزی و یا کارورزی و  پذیرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران صورت می‌گیرد.

دانشجویان سایر دانشگاه های دولتی و غیر دولتی که طرف قرارداد با معاونت بهداشت نمی باشند، طی نامه ای از دانشگاه خود معرفی می شوند و در صورت امکان و گنجایش در حوزه معاونت بهداشت بصورت رایگان پذیرش می‌شوند.

 همچنین پذیرش دانشجو و یا مجریان جهت انجام پایان نامه یا کار تحقیقاتی، برای دانشجویان معاونت‌های دانشگاه ایران و یا سایر دانشگاه های سراسر کشور  می باشد که جهت اجرای پایان نامه و یا کار تحقیقاتی مرتبط با برنامه های بهداشت، متقاضی جمع‌آوری داده‌ها از حوزه معاونت بهداشت هستند.

 

 

اهداف  برنامه دانشجویی :

-آشنایی دانشجویان با نظام سلامت به منظور ایجاد آمادگی در عرصه های خدمت

-انجام کار تحقیقاتی در مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران

-همکاری با دانشجویان و دانشگاه‌ها

-ایجاد توانایی ومهارت در دانشجو برای به کاربردن اطلاعاتی که در طول تحصیل دانشگاهی کسب کرده است

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های برنامه دانشجویی 

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image
2 الگوریتم ها و فرآیندها awt image

 

 

Template settings