برنامه خود مراقبتی در سلامت روان و اعتیاد

طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت سلامت به معنای رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی است و ‌فقط فقدان بیماری و نداشتن معلولیت نیست.. بیماری‌ها و اختلال‌های روانی هرچند در تمام تاریخ بشری وجود داشته‌ است

اگر چه درمان اختلال‌های روان‌پزشکی معمولاً به وسیله بستری در بیمارستان و درمان های دارویی و غیردارویی انجام می‌شود؛ اما این روش‌ها معمولاً پرهزینه هستند و به نتیجه مطلوب نیز نمی‌رسند.

امروزه در چندین کشور جهان رویکرد بستری کردن تنها در موارد خیلی شدید مورد استفاده قرار می‌گیرد و بر مراقبت افراد توسط خود و نزدیکانشان و توانمندسازی آنان تکیه شده است. در ایران نیز همین رویکرد مورد توجه ویژه قرار گرفته است که طرح خود­مراقبتی در سلامت روان یکی از اقدامات انجام ‌شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای آن می باشد .

 

اهداف برنامه خود مراقبتی در سلامت روان و اعتیاد :

  • ارتقاء سواد سلامت روان

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های برنامه خود مراقبتی در سلامت روان و اعتیاد  

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ شاخص های وزارتی 
 ۲ آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image

 

 درباره یبرنامه خود مراقبتی در سلامت روان و اعتیاد   بیش تر بدانیم 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ رسانه های آموزشی  awt image
Template settings