برنامه خوداظهاری کارفرمایان

 

موضوع نظارت همواره در مدیریت از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است و استقرار نظام های کار آمد نظارتی از اهداف اولیه و عمده مدیران در هر بخش به شمار می رود . با توجه به اینکه هدف اصلی بهداشت حرفه‌ای، حفظ و ارتقای سلامت نیروی کار ومحیط کار بوده  و این امر یکی از محورهای توسعه‌ی پایدار به شمار می رود، لذا برای تحقق و دستیابی به این هدف مهم تدوین برنامه هایی جهت ساماندهی و پیشگیری ، کنترل وکاهش مواجهه شاغلین با عوامل آسیب زای محیط‌های کاری کشور در حد قابل قبول (مطابق قوانین ومقررات جاری کشور) ضرورت دارد، چرا که همگام با  توسعه و گسترش صنعت فرایندها و عوامل خطرساز نیز افزایش می‌یابد و اگر در این خصوص کنترلی صورت نگیرد شاهد گسترش فزاینده و روز افزون بیماریهای ناشی از کار، از کار افتادگی زود رس و ناتوانی نیروی کار در کشور خواهیم بود که هزینه‌های ناشی از آن گریبانگیر دولت و جامعه می‌شود،  طی سالیان اخیر علی‌رغم تشدید نظام بازرسی بهداشت حرفه‌ای در قالب طرح‌های مختلف کشوری، در شاخص‌های بهداشت حرفه‌ای ارتقاء محسوسی صورت نگرفته که یکی از دلایل مهم این امر عدم همکاری کارفرمایان در بهسازی محیط‌کار و کنترل عوامل زیان‌آور می‌باشد. نقش کارفرما در این خصوص مطابق قانون کار واضح است، در این برنامه در نظر است با ارتقا سطح آگاهی و نگرش کارفرمایان نسبت به بهداشت محیط کارشان حساسیت و ظرفیت پذیرش آنان را پیرامون این مسأله بالا ببریم و  با پیش بینی سیاست های تشویقی و ایجاد انگیزه شرایطی را فراهم نماییم تا  کارفرمایان  در بهبود شرایط محیط‌کار نقش فعال داشته باشد،

از طرفی با توجه به کمبود نیروی انسانی متخصص در بخش دولتی با اجرای این طرح  و با واگذاری قسمتی از فعالیت های صدرالاشاره  به بخش خصوصی و جذب دانش آموختگان بهداشت حرفه ای بسترهای لازم جهت استقرار سیستم های خود اظهاری فراهم گشته و امید است  گامهای موثری در جهت دستیابی به حفظ و ارتقاء سلامت شاغلین در سطح کشور برداشته شود.

 

 

اهداف برنامه خوداظهاری کارفرمایان:

 

هدف کلی :

- هدف از اجرای این طرح، ارائه ابزاری جهت کمک به بازرسان و ارائه دهندگان خدمات بهداشت حرفه ای در شبکه بهداشت و درمان کشور و بهبود خدمات بازرسی بهداشت حرفه ای  از طریق استقرار نظام خود اظهاری در زمینه بهداشت محیط کار توسط کارفرمایان به منظور تامین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت نیروی کار کشور می باشد.

 

اهداف اختصاصی:

-      کنترل، کاهش یا حذف عوامل تهدید کننده سلامت در محیط کار

-      ارتقاء کمی و کیفی بازرسی بهداشت حرفه ای و استمرار آن در سیستم

-      ارتقا نگرش کارفرمایان نسبت به رعایت اصول بهداشت کار مطابق با وظایف قانونی

-      کاهش میزان شیوع  و بروز بیماریهای ناشی از کار کشور.

-      کاهش هزینه‌های درمانی، غرامت و دستمزد ناشی ازکار افتادگی و معلولیت و بیماریهای ناشی از کار.

-      افزایش رضایتمندی شغلی شاغلین

-      کاهش غیبت های کاری ناشی از آسیب های شغلی

-      افزایش بهره وری و بازدهی تولید

 

 

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های برنامه خوداظهاری کارفرمایان :  

 

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 آیین نامه ها و دستورالعمل ها awt image
  فلوچارت و چک لیست awt image

 

 
 

Template settings