برنامه تشکیلات بهداشت حرفه ای

یکی از وظایف مهم واصلی کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در کلیه بخش های نظارتی دولتی  ویا کارخانجات وشرکتها وموسسات مختلف، نظارت وبازرسی بر بهداشت محیط کارو کارگران به منظور شناسایی مخاطرات تهدید کننده سلامتی شاغلین در هر شغل ومحیط کاری وارائه راه حلهای اجرایی برای کنترل وکاهش مخاطرات و ارتقای سلامت کارگران و پیشگیری از بروز بیماریها وعوارض ناتوان کننده در کارکنان است .

در قوانین جاری کشور ما چه در مواد فصل چهارم قانون کار جمهوری اسلامی ایران و چه در آیین نامه هاودستورالعملهای مصوب وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی، تاکید خاصی بر جنبه های مختلف بازرسی و نظارت در زمینه  بهداشت کار و کارگران توسط کارشناسان بهداشت کار و انجام اقدامات  قانونی در جهت رفع نواقص و معایب بهداشت حرفه ای کارگاهها  شده است .

لازمه داشتن محیط های کار سالم وایمن و برخورداری شاغلین از امکانات بهداشتی و رفاهی استاندارد، علاوه برنظارت‌های بهداشت حرفه ای نیاز به نیروی  تخصصی بهداشت حرفه ای شاغل به منظور بررسی، پیگیری و نظارت داخلی بر وضعیت ایمنی وبهداشت شاغلین در واحدهای کاری می باشد.

هدف برنامه  تشکیلات بهداشت حرفه ای ارتقای سطح سلامت شاغلین از طریق جذب نیروی تخصصی بهداشت حرفه ای در واحدهای کاری مشمول است. لذا بر اساس ماده 93 قانون کار  در کارگاههای دارای 25 نفر شاغل  به بالا الزام است نسبت به جذب کارشناس و تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار اقدام نمایند.

 

 

اهداف برنامه تشکیلات بهداشت حرفه ای:

 

هدف کلی :

  • تامین، حفظ و ارتقای سطح سلامت نیروی کار

 

اهداف اختصاصی:

  • پوشش واحدهای کاری دارای خانه بهداشت کارگری
  • پوشش واحدهای کاری دارای مرکز بهداشت کارگری
  • پوشش واحدهای کاری دارای بهگر
  • پوشش واحدهای کاری دارای کمیته حفاظت و بهداشت کار

 

 

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های برنامه تشکیلات بهداشت حرفه ای :  

 

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 آیین نامه ها و دستورالعمل ها awt image

 

 
 

Template settings