برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر

ترویج تغذیه با شیرمادر در طی سالیان اخیر، با گسترش دانش بشری مورد توجه روز افزون قرار گرفتـه و نقـش شـیرمادر بـه عنـوان اولین واکسن کودک، همچنین تأثیر آن در کاهش بیماریهایی از قبیل اسهال و عفونت های حاد تنفسی و گوارشی، کاهش بیماریهای غیرعفونی نظیر فشارخون بالا و دیابت از خصوصیات منحصر به فرد شیرمادر شناخته شده است. اهمیت شیرمادر در تکامل جسمی و ذهنی کودکان، یکی از مسائل غیر قابل انکار در علم پزشکی است.

شیردهی مادر بهترین روشـی است که می تواند نیازهای عاطفی کودک را تأمین نماید و موجب ایجاد دلبستگی ایمن در کودک شود. تماس چشمی و پوسـ تی کـه در حین شیردهی با کودک برقرار می شود، می تواند به رشد عواطف سالم در کودک منجر شود. در آغوش گرفتن کـودک و صـحبت کردن با او در هنگام شیردهی، به رشد بیشتر قوای شناختی کودک کمک میکند. در هنگام شیردهی، به دلیل ارضای روانی که برای مادر ایجاد می شود، اضطراب و افسردگی در مادر کاهش مییابد. با توجه به اینکـه 4 هفته اول عمر مهم ترین و حساس ترین دوران زندگی شیرخوار است، مهم ترین عامل در جلوگیری از مرگ و میر در آنهـا تغذیـه با شیرمادر است. یکی از اقدامات حمایتی این برنامه در مواردی که کودک زیر یکسال به دلایل قابل قبول پزشکی قـادر بـه اسـتفاده از شـیر مـادر نیست، استفاده از شیر مصنوعی یارانهای است که در مراکز روستایی و خانه های بهداشت بصـورت قـوطی شـیر و در مراکـز شـهری بصورت کوپن جهت دریافت شیر از داروخانه تامین می شود.

برای موفقیت تغذیه با شیرمادر و حمایت مادران در مراحل بارداری، زایمان و نیز بستری کودک بیمار زیر 2سال، اجرای صحیح ده اقدام بیمارستان های دوستدارکودک، به عنوان معیارهای بین المللی توصیه شده است. راه اندازی بیمارستان های دوستدارکودک یک نهضت جهانی است که توسط یونیسف و سازمان جهانی بهداشت آغاز شده است. هدف آن اعطاء بهترین شروع به هر نوزاد از طریق برقراری و ارائه مراقبت های بهداشتی مناسب برای حمایت از تغذیه باشیرمادر به عنوان یک رفتار معمول در جوامع مختلف و اجرای 10 اقدام برای تغذیه موفق با شیرمادرو خاتمه دادن به توزیع رایگان یا ارزان قیمت شیرمصنوعی در بیمارستان ها می باشد.

 

اهداف برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر:

 

هدف کلی:

-تغذیه انحصاری با شیر مادر در6 ماه اول زندگی و تداوم تغذیه با شیرمادر همراه با غـذای کمکـی تـا پایـان دو سالگی

اهداف اختصاصی:

- ارتقا آگاهی پزشکان متخصص کودکان در خصوص تغذیه با شیر مادر

- ارتقا آگاهی و مهارت کارکنان بهداشتی در زمینه ترویج تغذیه با شیرمادر

- افزایش آگاهی عموم جامعه در زمینه شیرمادر

- تقویت بیمارستانهای دوستدار کودک

- تقویت اجرای دستورالعمل تماس پوست با پوست مادر ونوزاد در ساعت اول تولد و شروع تغذیه باشیرمادر

 

گروه هدف :

زنان باردار و مادران دارای کودک زیر 2 سال

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر  

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image
2 الگوریتم ها و فرآیندها awt image

 

درباره ی  برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر بیش تر بدانیم 
 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ رسانه های آموزشی برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر awt image
Template settings