برنامه ترویج ازدواج سالم

بخشی از سیاست های کلی جمعیت رهبر معظم انقلاب   اردیبهشت 1393

1. ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت 

2. رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده، کاهش سن ازدواج

 

اهداف برنامه ترویج ازدواج سالم:

هدف کلی:

- ازدواج سالم و تحکیم بنیان خانواده

 

اهداف اختصاصی:

- افزایش آگاهی جوانان به منظور تضمین ازدواج سالم

 

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های برنامه ترویج ازدواج سالم  

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image
2 الگوریتم ها و فرآیندها awt image

 

درباره ی برنامه ترویج ازدواج سالم بیش تر بدانیم 
 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ رسانه های آموزشی برنامه برنامه ترویج ازدواج سالم awt image

 

Template settings