برنامه پیشگیری از مننژیت

 

بیماری مننژیت از جمله بیماری هایی است که از میزان مرگ و مـیر و عوارض نسـبتاً بالایـی برخوردار است. از آنجائی که زمان ابتلا به بیماری اغلب در دوران کودکی است، نه تنها عوارض بیماری و معلولیت های ناشی از آن افراد مبتلا را سالیان متمادی درگیر می‌نماید، بلکه عواقب اقتصادی و اجتماعی نامطلوب آن جامعه را نیز متأثر می‌سازد.

به‌علاوه از خصوصیات قابل توجه منن‍‍ژیت، قابلیت ایجاد اپیدمی توسط سوش خاصی از ارگانیسم مولد بیماری است که کنترل آن تنها با بنا نهادن یک نظام مراقبت پویا و دقیق و گزارش‌دهی به‌هنگام و سریع امکان‌پذیر می‌گردد.

مرگ و میر و عوارض نسبتاً شدید بیماری مننژیت، تحمیل هزینه‌های گزاف درمـان، معلولیت های ناشی از بیماری، اشغال تخت های بیمارستانی و در نهایت اهمیت کنترل بیماری در شرایط اپیدمی و حتی بروز موارد تک‌گیر، ما را بر آن داشته است که با مراقبت از این بیماری خطرناک از عواقب نامطلوب آن پیشگیری نمائیم.

در حال حاضر توجه سازمان جهانی بهداشت به مراقبت از بیماری مننژیت در کودکان زیر پنج سال معطوف شده است و طبعاً عفونت با ارگانیسم هموفیلوس آنفلوانزا - که بیشترین درصد ابتلا این کودکان را در کشور های در حال توسعه، تشکیل می‌‌‌دهد- دارای اهمیت زیادی است. 

با توجه به اینکه بیش از 90 درصد از موارد مننژیت توسط عوامل ویــروسی و باکتریال ایجاد می‌شوند، مراقبت بیماری مننژیت شامل پیشگیری از اپیدمی‌ها و ممانعت از شیوع و گسترش این دو عامل عمده، خواهد بود.

هر ساله حدود 2000 مورد جدید مبتلا به مننژیت از طریق مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستان های سطح کشور، گزارش می‌شود که حدود 10% آن، مننژیت مننگوکوکی است. داده‌های مراقبت مننژیت، تاکنون براساس مننژیت مننگوکوکی، و غیرمننگوکوکی گزارش‌شده است.

 

اهداف برنامه پیشگیری از مننژیت:

اهداف کلی:

1. دستیابی به وضعیت موجود بیماری در کشور و ارزیابی برنامه واکسیناسیون فعلی

2. تعیین بروز، شیوع، مرگ، بستری در بیمارستان و ناتوانی و بار بیماری درکشور

3. تعیین ضرورت ادغام واکسن‌های جدید در برنامة ایمنسازی کشور.

 

اهداف اختصاصی :

1. تعیین موارد کشت مثبت و نسبت آن به کل موارد مظنون ؛

2. تعیین میزان انواع باکتریال ) Hib، استرپ پنومونیه و نیسیریا مننژیتیدیس) و مرگ ناشی از آنها ؛

3. شناخت زودرس اپیدمی‌ها و برخورد به‌موقع با آنها ؛

4. تعیین مقاومت و حساسیت میکروب‌های مولد مننژیت به آنتی‌بیوتیک‌های مصرفی در کشور.

 

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های برنامه پیشگیری از مننژیت  

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image

 

درباره ی برنامه پیشگیری از مننژیت بیش تر بدانیم 
 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ رسانه های آموزشی برنامه پیشگیری از مننژیت awt image
Template settings