برنامه بیماری سل و جذام

 

سل یک بیماری باکتریال است که بوسیله مایکوباکتریوم توبرکلوزیس ایجاد می شود. مهم ترین منبع عفونت، یک بیمار مبتلا به سل ریوی  (pulmonary TB) است که سرفه می کند و  معمولا دارای گسترده خلط مثبت است. سرفه در چنین فردی سبب ایجاد ذرات کوچک عفونی می شود که این ذرات از ترشحات تنفسی با قطری معمولا کمتر از 5 میکرومتر و حاوی باسیل های سل تشکیل شده اند. هرسرفه قادر است تا 3000 ذره عفونی را تولید کند. این ذرات عفونی همچنین می توانند از طریق صحبت کردن، عطسه، تف کردن و آواز خواندن در هوا منتشر شده و مدت ها به صورت معلق در هوا باقی بمانند. سل از طریق غذا، آب، تماس جنسی، تزریق خون یا نیش حشرات انتقال نمی یابد.

عفونت با مایکوباکتریوم توبرکلوزیس می تواند در هر سنی اتفاق افتد. افراد آلوده به مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در هر زمانی ممکن است به بیماری ســـل مبتلا شوند؛ و این بیمـاری می تواند اغلب بافت ها و اندام های بدن "به ویژه ریه ها" را درگیر کند. در صورت عدم دریافت درمان ضد سل، پس از گذشت پنج سال از بیماری، 50% بیماران مبتلا به سل ریوی فوت کرده،  تا 25% آن ها به دلیل برخورداری از یک دفاع ایمنی قوی خود بخود بهبود یافته و 25% آنها مبتلا به سل مزمن عفونت زا باقی خواهند ماند.

 

اهداف برنامه بیماری سل و جذام:

اهداف کلی :

- پیشگیری و کنترل بیماری سل

 

اهداف اختصاصی :

        تقویت بیماریابی سل - 

- افزایش میزان بروز بیماری سل

- افزایش صددرصدی انجام تست آنتی بیوگرام به روش سریع در بیماران سل ریوی شناسایی شده

- اجرای نظام تضمین کیفیت تشخیص آزمایشگاهی سل در دانشگاه

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های  برنامه بیماری سل و جذام 

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image
2 الگوریتم ها و فرآیندها awt image

 

درباره ی برنامه بیماری سل و جذام بیش تر بدانیم 
 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ رسانه های آموزشی برنامه بیماری سل و جذام awt image

 

 

 

Template settings