برنامه پیشگیری و کنترل اچ آی وی

 

اچ‌آی‌وی یک بیماری عفونی است که اغلب مردم آن‌را با نام ایدز می‌شناسند،در حالی که ایدز تنها  مرحله انتهایی از بیماری اچ‌آی‌وی است که اگر فرد به موقع تحت مراقبت و درمان قرار گیرد، ممکن است تا آخر عمر  اتفاق نیفتد. این برنامه مشتمل بر5 هدف نهایی،12 هدف بینابینی، 12 استراتژی، 259 هدف اختصاصی است.

دراهداف اختصاصی سهم هر یک از شرکا برنامه به صورت روشن و واضح به گونه ای تعیین شده است که برآیند کلی تحقق اهداف منجر به دستیابی اهداف بین المللی 90-90-90 شود.

اهداف برنامه پیشگیری و کنترل اچ آی وی:

هدف کلی :

- 90% موارد مبتلا شناسائی شوند .

- 90%موارد شناسائی شده تحت درمان مستمر قرار گیرند .

- 90%مواردتحت درمان بار ویروسی به مقادیر غیر قابل انتقال کاهش یابد. 

 

استراتژی های برنامه :

 • آموزش و اطلاع رسانی و ارتباطات.
 • پیشگیری  انتقال از راه  خون و فراورده های خونی.
 • پیشگیری ازانتقال تزریقی و کاهش آسیب.
 • پیشگیری از انتقال جنسی و ترویج استفاده از کاندوم.
 • پیشگیری از طریق انتقال مادر به کودک .
 • پیشگیری داروئی انتقال اچ آی وی.
 • تشخیص، مراقبت و درمان مراقبت بیماری های آمیزشی.
 • مشاوره و آزمایش تشخیصی اچ آی وی.
 • مراقبت و درمان افراد مبتلا به اچ آی وی.
 • توانمند سازی و حمایت افراد متاثرازاچ آی وی.
 • نظام مراقبت اپیدمیولوژیک.
 • تقویت زیرساخت ها و مدیریت بحران.

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های  برنامه پیشگیری و کنترل اچ آی وی  

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image
1 الگوریتم ها و فرآیندها awt image

 

درباره ی برنامه پیشگیری و کنترل اچ آی وی بیش تر بدانیم 
 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ رسانه های آموزشی برنامه پیشگیری و کنترل اچ آی وی awt image
فعالیت مراکز ارائه دهنده خدمت و لیست مراکز awt image
 پروتکل باشگاه مثبت awt image

 

Template settings