برنامه بهداشت کشاورزی

 

بهداشت کشاورزی علمی است که با شناسایی ، ارزیابی و کنترل عوامل و شرایط زیان آور محیط کار و انجام مراقبت های بهداشتی ، درمانی حافظ سلامت کشاورزان میباشد .نگهداری وبهبود سلامت جسمی و روانی کشاورزان و افراد وابسته به آنها و رسانیدن آنها به حداکثر ممکن میباشد . اقدامات لازم در جهت رسیدن به اهداف:

1-آموزش موازین بهداشتی و ایمنی به کشاورزان در ارتباط با شغل آنهاو استفاده از وسایل حفاظت فردی .

۲- سالم سازی مزارع وباغات با شناخت و بررسی و کنترل عوامل زیان آور مربوط به آن .

۳- انجام مراقبت های بهداشتی ، درمانی از طریق معاینات دوره ای .

۴- پیشگیری از بروز حوادث ناشی از کار کشاورزان و ارائه کمک های اولیه در صورت بروز حادثه .

۵- توجه به مسائل و مشکلات روانی و عاطفی کشاورزان در باغات ، مزارع و خانواده آنها .

 6 – نحوه استفاده صحیح از ابزارو ماشین الات کشاورزی .

 7 ارائه کمک های اولیه که می تواند در حفظ سلامت کشاورزان موثر باشد .

 

 وضعیت ایمنی و بهداشت حرفه ای در کشاورزان متاثر از عوامل مختلف به شرح ذیل میباشد :

– فصل سال برای هر فعالیت ومحصول کشاورزی و نوع کار از قبیل برداشت محصول

۲ – انجام کار در هوای آزاد و درنتیجه مواجهه با شرایط متغیر جوی بسته به فصل و منطقه جغرافیایی .

۳ – تغییرات مکرر درنحوه انجام کار توسط کشاورز .

۴ – تماس یا مواجهه با حیوانات و میکرو ارکانیسم ها ی مختلف

۵ – استفاده گسترده از مواد شیمیایی مختلف و خطرات آنها.

۶ – فاصله قابل توجه بین محل کار و زندگی

۷ – وضعییت و شرایط زندگی ابتدایی

۸ – عدم امکان اعمال استاندارد های ایمنی و بهداشتی در مزارع کوچک

۹ بهره گیری از کارگران فصلی و کودکان بدون هیچگونه تدابیر حفاظتی و مراقبت های بهداشتی در مزارع

 

اهداف برنامه بهداشت کشاورزی:

 

هدف کلی :

  • تامین، حفظ و ارتقای سطح سلامت نیروی کار از طریق بازرسی بهداشت حرفه‌ای در نظام شبکه بهداشت وکاهش مخاطرات تهدید کننده سلامتی کشاورزان با ارائه خدمات بهداشت حرفه ای و تشکیل پرونده پزشکی برای کشاورزان و پایش محیطهای کار کشاورزی

اهداف اختصاصی:

1- افزایش همکاری برون بخشی در زمینه ارتقاء سلامت کشاورزان

2- افزایش آگاهی پرسنل مراکز بهداشتی درمانی روستائی در زمینه بهداشت کشاورزان

3- افزایش آگاهی مروجین کشاورزی در زمینه بهداشت کشاورزان

4- افزایش شاغلین تحت پوشش خدمات بهداشت حرفه ای از طریق سیستم شبکه

5- کاهش مصرف سموم وکودهای شیمیایی در کشاورزی و عوارض ناشی از آن

6- افزایش دسترسی کشاورزان به آب شرب بهداشتی ، توالت ودستشویی بهداشتی

7 – تشکیل جلسات با همکاری جهاد کشاورزی در خصوص بازدیداز کارگاهها  و آموزش شاغلین

8- افزایش بازرسی کارگاه‌های کشاورزی

9- افزایش میزان پوشش معاینات شاغلین کشاورز

10- آموزش موازین بهداشتی وایمنی به کشاورزان درارتباط با شغل آنها

11-سالمسازی مزارع وباغات

12-پیشگیری ازحوادث شغلی وارائه کمکهای اولیه در صورت بروز حادثه

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های برنامه بهداشت کشاورزی :  

 

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 آیین نامه ها و دستورالعمل ها awt image
2 فرم های میز خدمت awt image

 

درباره ی برنامه بهداشت کشاورزی بیش تر بدانیم:  
 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ رسانه های آموزشی برنامه بهداشت کشاورزی awt image
Template settings