برنامه بهداشت پرتوها

بهداشت محیط عبارت است از کنترل عواملی از محیط زندگی که به گونه‌ای روی سلامت جسمی، روانی و اجتماعی انسان تأثیر‌می‌گذارند و یکی از این عوامل پرتوها و اثرات زیان بار ناشی از وجود یا کاربرد غیراصولی پرتوها (به زبان عامیانه : تشعشعات یا امواج) است که بنا بر مقدار و میزان مواجهه، اثرات قطعی یا احتمالی خواهند داشت. البته با تکنولوژی و شیوه زندگی کنونی، بشر ناچار به کاربرد پرتوها در صنعت، تجارت، کشاورزی، هوا فضا، پزشکی(تشخیصی و درمانی)، نظامی و تحقیقاتی، در چارچوب تعاریف و حدود استاندارد می باشد. در همین راستا و بنا بر رسالت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با تعامل و همکاری سازمان های انرژی اتمی و حفاظت محیط زیست و بهره مندی از توان داخلی کاربران پرتوها اعم از دولتی، لشکری و خصوصی، مراکز با کاربری پرتوها مکلف به رعایت ضوابط ملی هستند تا جایی که مطابق ماده 6 ‌آیین‌نامه بهداشت محیط (مصوب 24/4/1371 هیأت وزیرانمراکز کاربرد پرتوهای یونساز در پزشکی موظف به همکاری و ارائه آمار و اطلاعات و فراهم نمودن تسهیلات به منظور بررسی دزیمتری و بهسازی‌ جهت انجام وظیفه کارشناسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شده اند. با تصویب و ابلاغ قانون هوای پاک (مصوب 25/4/1396مجلس شورای اسلامیاز وظیفه نظارتی وزارت بهداشت در هوای آزاد کاسته شد. معاونت بهداشت دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی به عنوان ارکان عملیاتی وظیفه نظارت بر این مهم را عهده دار هستند و فعالیت آن‌ها در گروه مهندسی سلامت محیط و توسط کارشناسان بهداشت پرتوها متجلی می شود.

کارشناسان بهداشت محیط پس از طی دوره های تکمیلی آموزشی و توجیهی و کسب مهارت های تخصصی و با استفاده از تجهیزات اندازه‌گیری و چگالی سنجی و رعایت اصول و ضوابط حفاظت دربرابر اشعه، بر کاربران پرتو نظارت داشته و با افراد فاقد مجوز (در مواردی که ملزم به اخذ مجوزهای قانونی هستند نظیر حوزه پرتو پزشکی در شاخه‌های مختلف نظیر، مؤسسات رادیولوژی وسونوگرافی، مراکز تصویربرداری پزشکی، مؤسسات رادیولوژی فک، دهان وصورت، مؤسسات پزشکی هسته‌ای، مراکز رادیوتراپی و بخش های دارای تجهیزات سی آرم) یا در مواردی که از ضوابط عدول نموده باشند مطابق مقررات، برخورد خواهند نمود. در این راه با توجه به کمبود منابع انسانی، از خوداظهاری و نظارت های سطح بندی شده نیز از سال 1383 استفاده نموده و می نماید.

   به طور کلی، پرتوها به دو گروه غیر یونساز (پرتوهای نوری، میدان های الکترومغناطیس غیرنوری، میدان های الکتریکی و امواج اولتراسونیک) و یونساز (نظیر ایکس و گاما) دسته بندی می شوند. ان شاء ا...، با تدوین و تالیف و ارایه این مجموعه در قالببهداشت پرتوها، ارتقاء سطح فرهنگ و دانش پرتوی جامعه را بیش از گذشته شاهد باشیم.

   امیدوارم با طرح عناوین زیر، کنجکاوی مخاطب را برای دریافت پاسخ از منابع متعدد و البته دسته بندی شده در این مجموعه را عینیت بخشیم.

مدت زمان صحبت با تلفن همراه / تاثیر پرتوها بر خواب و آسایش انسان/ تاثیر رادیوگرافی بر جنین / تعداد سونوگرافی های بی ضرر برای جنین / فاصله دکل مخابراتی از منزل مسکونی / سولاریوم مفید یا مضر ؟ / کرم ضدآفتاب مناسب / اقدامات فردی در سوانح هسته ای / تواتر انجام ماموگرافی در بانوان/  تعداد رادیوگرافی های دندانی در پنج سال /  تیروئید بند و روپوش سربی بپوشیم یا نپوشیم؟ / مجوزهای قانونی در پرتوپزشکی / فرآیندهای رسیدگی به استعلامات و شکایات / ضوابط و مقررات ملی / نکات راهنما در احداث مؤسسات پرتو پزشکی /  کاربرد پزشکی هسته ای /  رادیولوژی و رادیولوژیست خوب /  آیا می شود دچار آب مرواردید نشد؟ /  چگونه اثرات مضر تلفن همراه را کاهش دهیم.

 

اهداف  برنامه بهداشت پرتوها:

 

هدف کلی:

- کاهش آثار احتمالی و جلوگیری از بروز آثار قطعی پرتوها در جامعه تحت پوشش

 

اهداف اختصاصی:

- افزایش دانش بهداشت و کاربری پرتوها در آحاد مختلف جامعه تحت پوشش

- افزایش دانش و مهارت تخصصی حفاظت دربرابر اشعه در کاربران پرتوها

- ارتقاء شاخص حفاظت دربرابر اشعه در مراکز و موسسات پرتوپزشکی

 

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های برنامه بهداشت پرتوها 

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image

درباره برنامه بهداشت پرتوها  بیشتر بدانیم:

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 رسانه های آموزشی برنامه بهداشت پرتوها awt image

 

Template settings