برنامه بهداشت هوا

یکی از مهمترین مسائل زیست محیطی و بهداشتی در کشورهای پیشرفته و خصوصاً در حال توسعه، آلودگی هوا می باشد. در ایران و به خصوص در کلان شهرها، آلودگی هوا یکی از مشکلات خود ساخته و فراروی مردم و مسوولین شهر می باشد.

مدیریت بهداشت هوا با دسترسی به داده ها و اطلاعات سنجش و میزان غلظت آلاینده های هوا به منظور آمادگی مردم برای اتخاذ تدابیر خود مراقبتی در مواقع تشدید آلودگی هوا و تعیین و ارزیابی آلاینده های اثرگذار بر سلامت، نقش بسزایی در جهت کاهش اثرات آلودگی هوا بر سلامت جامعه ایفا می نماید.

 

 

اهداف  برنامه بهداشت هوا :

 

هدف کلی :

- شناسایی و کاهش عوامل تهدید کننده سلامتی با تاکید بر حفظ سلامت جامعه تحت پوشش

 

اهدف اختصاصی :

  • ارتقای نظارت بر کیفیت هوا
  • تعیین شاخص کیفیت هوا
  • کمی سازی اثرات بهداشتی ناشی از آلاینده های هوا

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های برنامه بهداشت هوا 

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image

 

 درباره ی برنامه بهداشت هوا بیش تر بدانیم 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ رسانه های آموزشی برنامه بهداشت هوا awt image
Template settings