برنامه بهداشت مواد غذایی و بهسازی مراکز و اماکن

برنامه نظارت بهداشتی بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی در راستای پیاده سازی آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تعریف شده و کلیه مراکز تهیه، تولید، توزیع، نگهداری، حمل و نقل و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی و اماکن عمومی را شامل می شود  معاونت های بهداشتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی موظفند در زمینه نظارت بر بهداشت مراکز و اماکن مذکور و تکمیل چک لیست های مربوطه بر اساس دستور عمل های موجود اقدام و نتایج بازدید را در  سامانه سلامت الکترونیک محیط و کار (سامح) Help desk  ثبت و مطابق مقررات با متخلفین برخورد نمایند. برنامه نظارت بر بهداشت مواد غذایی نیز موضوع گسترده ای است که عمدتاً روشهای تولید، آماده سازی ونگهداری موادغذایی را شامل می شود. تقلب در موادغذایی و به کاربردن رنگ های غذایی غیراستاندارد نیز از مسائلی هستند که باعث بروز بیماری های ناشی از مصرف چنین فراورده هایی می شوند. کارشناسان بهداشت محیط در  بررسی های میدانی با استفاده از تجهیزات پرتابل کنترل محیط و کیفیت غذا و همچنین نمونه برداری هدفمند نسبت به صیانت از سلامت شهروندان اهتمام می ورزند. 

بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه و در راستای اجرای مواد 24، 25 و 41 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی نیز انجام برنامه خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی توسط واحدهای صنفی لازم الاجرا می باشد که در این راستا بخش خصوصی موظف به انجام برخی خدمات بهداشتی و غیر حاکمیتی می باشد و به استناد ضوابط تعریف شده وزارت بهداشت نیز ناظر بر کلیه فعالیت های محوله و اجرایی در این بخش می باشد.

 

 

اهداف  برنامه بهداشت مواد غذایی و بهسازی مراکز و اماکن:

 

  • نظارت بهداشتی بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی
  • اجرای قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی در برخورد با متخلفین
  • پیگیری صدور مجوز  فعالیت دفاتر خدمات سلامت
  • نظارت و ارزیابی نحوه فعالیت دفاتر و مشاوران آزاد
  • کنترل و نظارت بهداشتی بر کیفیت مواد خوردنی، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی در سطح توزیع و عرضه (نان،نمک و سایر مواد غذایی )
  • اجرای برنامه های بهداشت و ایمنی موادغذایی ازجمله HACCP در سطح مراکز عرضه
  • صدور مجوز جهت فعالیت وسایل نقلیه در زمینه حمل مواد غذایی
  • تشدید نظارت بهداشتی بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی در ایام تعطیل و غیرتعطیل / ساعات اداری و غیر اداری از 15 روز قبل تا 15 روز بعد از عید نوروز

 

 

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های برنامه بهداشت مواد غذایی و بهسازی مراکز و اماکن 

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 قوانین و اسناد بالادستی awt image
2 آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image
3 فلوچارت روند صدور صلاحیت بهداشتی به صورت الکترونیک از درگاه ملی صدور مجوزها و سامانه سامح awt image

 

 درباره ی برنامه بهداشت مواد غذایی و بهسازی مراکز و اماکن بیش تر بدانیم 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ رسانه های آموزشی  awt image
Template settings