برنامه بهداشت مواد غذایی و بهسازی مراکز و اماکن

برنامه نظارت بهداشتی بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی در راستای پیاده سازی آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تعریف شده و کلیه مراکز تهیه، تولید، توزیع، نگهداری، حمل و نقل و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی و اماکن عمومی را شامل می شود  معاونت های بهداشتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی موظفند در زمینه نظارت بر بهداشت مراکز و اماکن مذکور و تکمیل چک لیست های مربوطه بر اساس این دستور عمل اقدام نمایند.

 

 

اهداف  برنامه بهداشت مواد غذایی و بهسازی مراکز و اماکن:

 

  • نظارت بهداشتی بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی
  • اجرای قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی در برخورد با متخلفین
  • پیگیری صدور مجوز  فعالیت دفاتر خدمات سلامت
  • نظارت و ارزیابی نحوه فعالیت دفاتر و مشاوران آزاد
  • کنترل و نظارت بهداشتی بر کیفیت مواد خوردنی، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی در سطح توزیع و عرضه (نان،نمک و سایر مواد غذایی )
  • اجرای برنامه های بهداشت و ایمنی موادغذایی ازجمله HACCP در سطح مراکز عرضه
  • صدور مجوز جهت فعالیت وسایل نقلیه در زمینه حمل مواد غذایی
  • تشدید نظارت بهداشتی بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی در ایام تعطیل و غیرتعطیل / ساعات اداری و غیر اداری از 15 روز قبل تا 15 روز بعد از عید نوروز

 

 

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های برنامه بهداشت مواد غذایی و بهسازی مراکز و اماکن 

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 قوانین و اسناد بالادستی awt image
2 آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image

 

 درباره ی برنامه بهداشت مواد غذایی و بهسازی مراکز و اماکن بیش تر بدانیم 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ رسانه های آموزشی  awt image
Template settings