برنامه بهداشت دهان و دندان کودکان زیر 2 سال 

 

برنامه کودکان زیر 2 سال  برای پیشگیری از پوسیدگی دندان و رسیدن به دندان های بدون پوسیدگی است caries free) ) و در سه ماه 6 و 12 و 24 کودک معاینه شده و در 6 و 12 و 18 ماهگی مسواک انگشتی توسط والدین تحویل گرفته می شود.

 

اهداف برنامه بهداشت دهان و دندان کودکان زیر 2 سال  :

- معاینه دهان و دندان کودک و ارجاع به واحد دندانپزشکی

- آموزش بهداشت دهان و دندان به والدین کودک توسط مراقب سلامت/بهورز برای توسط مسواک انگشتی

- تحویل مسواک انگشتی و ثبت کلیه خدمات در سامانه سینا (پرونده کودک)

- نظارت بر ارایه مسواک انگشتی و نحوه آموزش توسط دندانپزشک

  • انتظار می رود:

    • والد کودک از مسواک انگشتی به درستی استفاده ‌کند.
    • والدین از نحوه ارجاع کودک به دندانپزشکی و موارد آن آگاه شود.
    • والد مسواک انگشتی را در منزل مرتب استفاده  کند.
    • در نهایت بهبود شاخص caries free (دندان های بدون پوسیدگی) ایجاد شود.

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های برنامه بهداشت دهان و دندان کودکان زیر 2 سال 

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image
2 الگوریتم و فرآیندها awt image

 

 درباره ی برنامه بهداشت دهان و دندان کودکان زیر 2 سال بیش تر بدانیم 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ رسانه های آموزشی  awt image
Template settings