برنامه بهداشت دهان و دندان در کلینیک سیار دندانپزشکی مستقر در مناطق محروم تحت پوشش

 

یک دستگاه کلینیک سیار دندانپزشکی که دارای تجهیزات ارایه خدمت دندانپزشکی است را در مناطق محروم تحت پوشش با الویت ارایه خدمات دندانپزشکی جهادی برای افراد کم برخوردارقرار می دهیم و در این مناطق به صورت ادواری جابجا می شود.

 

اهداف برنامه بهداشت دهان و دندان در کلینیک سیار دندانپزشکی مستقر در مناطق محروم تحت پوشش  :

هدف:

 •  ارایه خدمت توسط دندانپزشک
 • دانش آموز 6-14 سال همراه با یکی از والدین به کلینیک سیار مراجعه می‌کند.
 • سایر گروه های سنی.
 • ارائه خدمات دندانپزشکی در کلینیک سیار
 • کلیه خدمات در سامانه سینا ثبت می شود.
 • دانش آموز به همراه والدین و یا بیمار  از خدمات ارائه شده رضایت دارد.
 • به دانش آموز و یا بیمار درخصوص بهداشت دهان و دندان آموزش داده شده است.
 • برای دانش آموز یا بیمار درصورت نیاز درمان صحیح ارائه شود.
 • ارائه خدمت به دانش آموز و یا بیماربا رعایت کامل کنترل عفونت صورت گیرد.
 • دانش آموز و یا بیمار درصورت نیاز ارجاع داده شود.
 • تشخیص نوع درمان صحیح برای دانش آموزیا بیمار داده شود.
 • (کلیه موارد ذکر شده در تمام گروه های سنی نیز صدق می کند

 

انتظار می رود:

 • دانش آموز رعایت بهداشت دهان و دندان را انجام می‌دهد.
 • درصورت ارجاع به سطح بعدی مراجعه می‌کند
 • دانش آموز جهت ادامه درمان سایر نیازهای درمانی به واحد مراجعه می‌کند.
 • خدمات ترمیم دندان‌ها، فیشورسیلانت، فلوراید تراپی افزایش می‌یابد.
 • (کلیه موارد ذکر شده در تمام گروه های سنی نیز صدق می کند)

 

در نهایت:

 • کاهش تعداد متوسط دندان‌های پوسیده شیری و دائمی و تبدیل به دندانهای ترمیم شده
 • کاهش در پیشرفت و گستردگی پوسیدگی دندانی در دانش‌آموزان
 • (کلیه موارد ذکر شده در تمام گروه های سنی نیز صدق می کند)

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های برنامه بهداشت دهان و دندان در کلینیک سیار دندانپزشکی مستقر در مناطق محروم تحت پوشش   

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image

 

 درباره ی برنامه بهداشت دهان و دندان در کلینیک سیار دندانپزشکی مستقر در مناطق محروم تحت پوشش   بیش تر بدانیم 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ رسانه های آموزشی  awt image
Template settings