برنامه بهداشت دهان و دندان دانش آموزان 6 تا 14 سال

 

دانش آموزان یکی از مهمترین و در دسترس ترین گروه های هدف خدمتی اهداف سلامت محور هستند که در این برنامه بدن مشکل شدن دهان دانش آموز مد نظر است، که با همراهی اولیای آموزش و پرورش و والدین دانش آموز برنامه پیشگیری از پوسیدگی توسط ارایه خدمت وارنیش فلوراید تراپی در مدرسه توسط مراقب سلامت و ارایه خدمت دندانپزشکی بر اساس نیاز درمانی دانش آموز در مرکز بهداشتی و درمانی تحت پوشش انجام می شود.

 

اهداف برنامه بهداشت دهان و دندان دانش آموزان 6 تا 14 سال  :

  • ارایه خدمت وارنیش فلوراید توسط مراقب بهداشت/بهورز در مدرسه
  • ثبت کلیه خدمات در سامانه سینا ، (پرونده دانش آموز)
  • دانش آموز خدمت وارنیش فلوراید را دریافت می کند.
  • دانش آموز از اهمیت استفاده از وارنیش فلوراید و جلوگیری از پوسیدگی آگاه است.
  • والدین دانش آموز توسط رضایت نامه از چگونگی استفاده از وارنیش  فلوراید و اهمیت آن آگاه است.

 

انتظار میرود:

 

  • دریافت خدمت وارنیش فلوراید به طور  منظم وارنیش فلوراید در مدرسه انجام شود.
  • در نهایت بهبود شاخص DMFT

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های برنامه بهداشت دهان و دندان دانش آموزان 6 تا 14 سال  

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image
2 الگوریتم و فرآیندها awt image

 

 درباره ی برنامه بهداشت دهان و دندان دانش آموزان 6 تا 14 سال  بیش تر بدانیم 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ رسانه های آموزشی  awt image
Template settings