برنامه بهداشت دهان و دندان به  گروه هدف خانم‌های  پیش از بارداری ، باردار، شیرده  

 

با توجه به اهداف افزایش جمعیتی در کشور خانم های این گروه از مهمترین گروه های برنامه های بهداشت دهان و دندان می باشند و معاینه و آموزش بهداشت دهان و دندان ، جرم گیری  وارجاع فوری به دندانپزشک الویت موارد خدمتی در مراکز بهداشتی و درمانی تحت پوشش است.

پیش از بارداری(یک نوبت نوبت)

خانم باردار(ماه 10 و 20 و 30)

مادر شیرده (تایک ماه پس از زایمان)

 

اهداف برنامه بهداشت دهان و دندان به  گروه هدف خانم‌های  پیش از بارداری، باردار، شیرده  :

هدف:

  • معاینه اولیه توسط مراقب سلامت / بهورز و ارجاع خانم باردار و مادرشیرده به واحد دندانپزشکی
  • ثبت کلیه خدمات در سامانه سینا ، (پرونده بیمار) 
  • خانم باردار و مادر شیرده  به مرکز بهداشتی درمانی برای معاینه اولیه و آموزش بهداشت مراجعه کند.
  • ارجاع به واحد دندانپزشکی شود و خدمت معاینه - جرم گیری - را از دندانپزشک دریافت کند.

 

انتظار میرود:

 

  • مراجعه منظم و به موقع خانم بارداربرای دریافت خدمات صورت گیرد.
  • مراجعه خانم باردار جهت دریافت خدمات دندانپزشکی و درمان انجام شود.
  • رعایت بهداشت دهان و دندان توسط خانم باردار و مادر شیرده صورت گیرد.

 

درنهایت:

  • افزایش caries free
  • کاهش DMFT
  • کاهش بیماری های لثه در خانم‌‌های باردار

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های برنامه بهداشت دهان و دندان به  گروه هدف خانم‌های  پیش از بارداری، باردار، شیرده  

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image
2 الگوریتم و فرآیندها awt image

 

 درباره ی برنامه بهداشت دهان و دندان به  گروه هدف خانم‌های  پیش از بارداری، باردار، شیرده  بیش تر بدانیم 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ رسانه های آموزشی  awt image
Template settings