برنامه بهداشت حرفه ای در کارگاه های ساختمان سازی

 

یکی از وظایف مهم واصلی کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در کلیه بخش های نظارتی دولتی  ویا کارخانجات وشرکتها وموسسات مختلف، نظارت وبازرسی بر بهداشت محیط کارو کارگران به منظور شناسایی مخاطرات تهدید کننده سلامتی شاغلین در هر شغل ومحیط کاری وارائه راه حلهای اجرایی برای کنترل وکاهش مخاطرات و ارتقای سلامت کارگران و پیشگیری از بروز بیماریها وعوارض ناتوان کننده در کارکنان است .

در قوانین جاری کشور ما چه در مواد فصل چهارم قانون کار جمهوری اسلامی ایران و چه در آیین نامه هاودستورالعملهای مصوب وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی، تاکید خاصی بر جنبه های مختلف بازرسی و نظارت در زمینه  بهداشت کار و کارگران توسط کارشناسان بهداشت کار و انجام اقدامات  قانونی در جهت رفع نواقص و معایب بهداشت حرفه ای کارگاهها  شده است .

به دنبال گسترش روند انتشار رهنمودها، نیاز به تدوین راهنمایی جهت تبیین الزامات، دستورالعمل ها و رهنمودهای تخصصی بهداشت حرفه ای وارائه خدمات (غیر محصولی) احساس گردید تا با ایجاد وحدت رویه و پیروی از الگویی واحد، کمبودهایی که در زمینه موازین بهداشت حرفه ای صنایع ساختمان سازی وجود دارد مرتفع گردد. با توجه به رشد فزاینده توسعه و اجرای طرحها و پروژه های عمرانی و ساخت و سازهای ساختمانی درکشور، متأسفانه شاهد آن هستیم که آمار حوادث و سوانح در این بخش در طول سالیان اخیر روندی روبه رشد و نگران کننده را دنبال می کند و وضعیت بهداشت وسلامت شغلی، در این حوزه از شرایط مطلوبی برخوردار نیست. در عین حال برخی از پیمانکاران ساختمان، به هیچ وجه در قبال حوادث و مسائل مربوط به سلامت شغلی کارگران ساختمانی احساس مسولیت نمی کنند و اعتقاد دارند که فرایند ساخت و ساز یک حرفه خطرناک است و عملا هیچ راهکار کنترلی برای آن نمی توان یافت.

امروزه بیماری ها و حوادث ناشی از کار به یکی از نگرانی ها اجتماعی جامعه کارگری و دست اندرکاران مسائل بهداشت ایمنی محیط کار تبدیل شده است. علاوه بر عوامل مربوط به فرهنگ عمومی ایمنی و بهداشت،عدم اجرای قوانین و مقررات مربوطه و کمبود آموزش می تواند فقدان برنامه ریزی و توجه کافی به بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگران را در اغلب واحدهای صنعتی از جمله دلایل بالا بودن میزان حوادث و بیماری های ناشی از کار بر شمرد.
امروزه با توجه به اهمیت موضوع سلامت نیروی کار در تمامی کشورها نیاز به مدیریت در دستیابی به روشهای منسجم بهبود شرایط کار بیش از پیش نمایان می شود.

در کارگاههای ساختمانی انواع عوامل زیان آور محیط کار اعم از عو.امل شیمیایی ف فیزیکی،‌ارگونومیکی،‌بیولوژیک و استرس‌های حراتی و شغلی وجود داشته و ضروری است این عوامل مورد شناسایی،‌ارزیابی و کنترل قرار گیرند.

نظارت بر سلامت این دسته از شاغلین در خصوص انجام معاینات سلامت شغلی- اندازه گیری آلاینده های محیط کار فراهم کردن تسهیلات و تاسیسات بهداشتی از ضروریات تامین سلامت جامعه به شمار میرود. لذا این برنامه برای تحت پوشش قرار دادن کارگاههای فوق‌االذکر توسط بازرسان بهداشت حرفه ای طرح ریزی شده است.

 

اهداف برنامه بهداشت حرفه ای در کارگاه های ساختمان سازی:

 

هدف کلی :

  • تامین سلامت شاغلین کارگاه‌های ساختمانی

 

اهداف اختصاصی:

  • تحت پوشش بازرسی کارگاه‌های ساختمانی
  • آموزش شاغلین کارگاههای ساختمانی
  • بهبود و استاندارد سازی شرایط محیط کار
  • نظارت بر عملکرد بهداشت حرفه‌ای و رعایت پروتکل‌های بهداشتی در ارتباط با بیماری کرونا در کارگاه‌های ساختمانی

 

 

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های برنامه بهداشت حرفه ای در کارگاه های ساختمان سازی :  

 

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 آیین نامه ها و دستورالعمل ها awt image
2 فرم های میز خدمت awt image

 

 
 

Template settings