برنامه بهداشت حرفه ای بیمارستان ها

 

یکی از محیط‌های کاری که نیاز به اعمال قوانین و مقررات بهداشت حرفه ای و ایمنی دارد محیط های مراکز بهداشتی درمان و بیمارستان‌هاست. بنابراین  یکی دیگر از وظایف مهم واصلی کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در کلیه بخش های نظارتی دولتی  نظارت وبازرسی بر بهداشت محیط کارو شاغلین بیمارستان‌ها  به منظور شناسایی مخاطرات تهدید کننده سلامتی شاغلین در هر شغل ومحیط کاری وارائه راه حلهای اجرایی برای کنترل وکاهش مخاطرات و ارتقای سلامت شاغلین و پیشگیری از بروز بیماریها وعوارض ناتوان کننده در کارکنان است .

از ابتدای سال 1391 که نسل اول برنامه اعتبار بخشی در بیمارستان‌ها شروع شد و تعدادی از بیمارستان‌ها در بخش دولتی و خصوصی موفق به اخذ امتیاز شدند،‌ مرکز سلامت محیط و کار بر اساس ماده 93 قانون کار مبادرت به جذب کارشناس بهداشت حرفه ای در محیط‌های بیمارستانی کرد. تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت  و اجرای برنامه‌های بهداشت حرفه ای و طب کار از جمله اقدامات مناسب برای تامین سلامت شاغلین این بخش از محیط‌های کاری است. ‌پرستاران، سرپرستاران ،‌ بهیاران و کمک بهیاران، کارگران خدماتی و کارگران بخش لنژری،کارگران موتورخانه و رختشویخانه و ...در برنامه بهداشت حرفه ای  تحت پوشش قرار گرفته و علاوه بر  سنجش آلاینده‌های محیط کار آن‌ها،‌ معاینات سلانت شغلی نیز برای ان‌ها انجام می‌شود. حوادث و شبه حوادث بررسی و کنترل می شوند. آموزش‌ها ی لازم برای تمامی گروههای هدق برگزار می‌شود. نواقص بهداشتی و ایمنی از طریق چگ لیست‌ها مربوطه نیز نظر کارشناس بازرس بررسی و طی یک دوره منظم بازرسی و پیگیری می شود.

در قوانین جاری کشور ما چه در مواد فصل چهارم قانون کار جمهوری اسلامی ایران و چه در آیین نامه هاودستورالعملهای مصوب وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی، تاکید خاصی بر جنبه های مختلف بازرسی و نظارت در زمینه  بهداشت کار و کارگران توسط کارشناسان بهداشت کار و انجام اقدامات  قانونی در جهت رفع نواقص و معایب بهداشت حرفه ای کارگاهها  شده است .

لازمه داشتن محیط های کار سالم وایمن و برخورداری شاغلین از امکانات بهداشتی و رفاهی استاندارد، داشتن یک نظام بازرسی جامع، پویا و کارآمد در سیستم نظارتی بهداشت حرفه ای است.

 

 

 

اهداف برنامه بهداشت حرفه ای بیمارستان ها:

 

هدف کلی :

  • تامین، حفظ و ارتقای سطح سلامت نیروی کار و بهبود شرایط محیط کار در بیمارستان‌ها  .

اهداف اختصاصی:

  • افزایش تحت پوشش قرار دادن کلیه‌ی بیمارستان‌های خصوصی و تحت پوشش دانشگاه_( بازدید اولیه و پیگیری)
  • آموزش کلیه‌ی کارشناسان بهداشت حرفه ای بیمارستان‌ها

فعالیت‌ها:

  • بازرسی  و نظارت بر عملکرد بهداشت حرفه‌ای بیمارستان‌ها حداقل دوبار در سال
  • آموزش کلیه‌ی کارشناسان بهداشت حرفه‌ای بیمارستان‌ها
  • آموزش بازرسان  بهداشت حرفه‌ای بیمارستان‌ها
  • نظارت بر عملکرد کارشناسان در مدیریت بحران(‌بیماری کووید-19) و رعایت پروتکل‌های بهداشتی  مصوب
  • نظارت بر عملکرد سیستم‌های تهویه بیمارستانی به ویژه در بخش بستری بیماران کرونایی و تکمیل چک لیست ‌ها

 

 

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های برنامه بهداشت حرفه ای بیمارستان ها :  

 

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 آیین نامه ها و دستورالعمل ها awt image

 

درباره ی برنامه بهداشت حرفه ای بیمارستان ها بیش تر بدانیم:  
 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ رسانه های آموزشی برنامه بهداشت حرفه ای بیمارستان ها awt image
Template settings