برنامه بهبود کیفیت خدمات مامایی و زایمان 

زایمان سزارین خطر سلامت مادران و نوزادان را زیاد و روند بهبودی مادران را کند نموده و خطر نسبی مرگ در مادران را افزایش می دهد. سزارین مانند هر عمل جراحی دیگری خالی از خطر وعوارض نیست.

خون ریزی و عفونت مهم ترین عوارض پس از عمل سزارین است. زایمان یک  فرآیند طبیعی و فیزیولوزیک است ولی با توجه به تغییراتی که در ساختار جسمی و روانی مادر رخ می دهد باید تحت حمایت قرار بگیرد.اگر مادرحمایت نشود،این تغییرات می تواند اثر نامطلوب بر روی جنین و مادر بگذارد. در تمام کشورهای توسعه یافته دنیا،امروزه اعتقاد بر این است که از میزان مداخلات پزشکی در حین بارداری و زایمان کاسته شود.

 

اهداف برنامه بهبود کیفیت خدمات مامایی و زایمان :

هدف کلی :

- ارتقاء سلامت مادران و کاهش مرگ ومیر مادران

اهداف اختصاصی:

- افزایش درصد زایمان طبیعی

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های برنامه بهبود کیفیت خدمات مامایی و زایمان  

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image

 

درباره ی برنامه بهبود کیفیت خدمات مامایی و زایمان  بیش تر بدانیم 
 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ رسانه های آموزشی برنامه بهبود کیفیت خدمات مامایی و زایمان awt image

 

 
Template settings