برنامه باروری سالم و جوانی جمعیت

با توجه به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در 30 اردیبشهت ماه 1393 مبنی بر لزوم ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت و ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و ابلاغ آن به دستگاه ها در سال 1400  در راستای رویکردها و سیاست های برنامه باروری سالم و جمعیت با الزام برحفظ و ارتقاء سلامت مادروکودک از طریق افزایش حاملگی های برنامه ریزی شده،فرزندآوری، افزایش رضایتمندی از زندگی زناشویی در چارچوب سلامت باروری و جنسی، کاهش شیوع ناباروری های اکتسابی و هماهنگی های لازم درون بخشی و بین بخشی و اجرایی سازی برنامه صیانت از جمعیت منجر به ارتقاء کمیت و کیفیت مطلوب جمعیت می گردد.

گروه هدف این برنامه  زنان54-10سال هستند. همچنین در جهت  آماده سازی افراد برای ازدواج ، تقویت مراکز آموزشی مشاوره ازدواج و مشاوره فرزند آوری و کمک به زوجین درجهت  رعایت فاصله زمانی مناسب بین بارداری ها ورشد جمعیت فعالیت دارد.

 

اهداف برنامه باروری سالم و جوانی جمعیت :

هدف کلی :

- پیاده سازی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در راستای ارتقاء نرخ باروری کلی

اهداف اختصاصی:

- رضایتمندی از زندگی زناشویی با هدف تحکیم بنیان خانواده

 • تقویت و ارتقای برنامه آموزش هنگام ازدواج با رویکرد مذهبی ، عاطفی و اجتماعی ، جنسی ، فرزندآوری و باروری سالم
 • ترویج مفاهیم آموزشی اهمیت ازدواج مناسب ، اهمیت فرزندآوری سالم و اجتناب از تک فرزندی در جامعه
 •  برگزاری کلاس های آموزشی 6 ساعته هنگام ازدواج( سلامت جنسی و باروری –  اخلاق و احکام –  حقوق –  روانشناسی)
 • برنامه آموزش و مشاوره پس از ازدواج با رویکرد حل مشکلات زوجین در ابتدای زندگی زناشویی و پس از آن
 • آموزش فردی توسط مربیان محترم مرکز مشاوره پس از ازدواج در صورت نیاز زوجین در راستای پیشگیری از طلاق
 •  آموزش و مشاوره فرزند آوری توسط ارائه دهندگان خدمت
 • آموزش مشکلات و پیا مد های تک فرزندی به گروه هدف

 

- پیشگیری از ناباروری

 •   آموزش و مشاوره و ارجاع زوجین نابارور به مراکز ناباروری

 

- مشاوره فرزند آوری  و افزایش بارداری های برنامه ریزی شده

 • توانمند سازی پرسنل سطوح ارائه خدمت
 • آموزش و مشاوره فرزند آوری جهت زنان واجد شرایط فرزندآوری
 • مشاوره باروری سالم و فرزند آوری توسط ارائه دهنگان خدمت و پیگیری جهت انجام مراقبت پیش از بارداری

 

- پیشگیری از سقط غیر قانونی و غیر شرعی

 • توانمند سازی پرسنل سطوح ارائه خدمت
 • مشاوره زنان دارای بارداری ناخواسته و تمایل به سقط در راستای پیشگیری از سقط های القایی

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های برنامه باروری سالم و جوانی جمعیت 

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 قوانین و اسناد بالادستی awt image
1 آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image

 

 

درباره ی برنامه باروری سالم و جوانی جمعیت بیش تر بدانیم 
 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ رسانه های آموزشی برنامه باروری سالم و جوانی جمعیت awt image
 
Template settings