برنامه اماکن عمومی بدون دخانیات

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 ابلاغیه طرح درس و محتوای آموزشی مربوط به شیوه نامه اماکن و وسایل نقلیه عمومی بدون دخانیات awt image
2 ابلاغیه طرح درس و محتوای آموزشی مربوط به شیوه نامه بیمارستان بدون دخانیات awt image
3 چک لیست اماکن عمومی بدون دخانیات awt image
4 چک لیست وسایل نقلیه عمومی بدون دخانیات awt image

 

 

Template settings