ردیف عنوان دانلود
۱  مدیریت و کاهش خطر بلایا در بهداشت
۲  کتاب ارزیابی خطر بلایا در نظام شبکه
۳  فرم برآورد آسیب ها و خسارات
۴ برنامه ملی پاسخ نظام سلامت در بلایا و فوریت ها
۵  راهنمای تکمیل فرم ارزیابی آسیب ها و خسارات
 ۶  دستورالعملهای مواجهه با آنفلوانزای پرندگان
۷ دفع مدفوع در بلایا
۸ راهنمای مدیریت بهداشت محیط در بلایا و شرایط اضطراری
۹ وضعیت اضطراری - هوا

Template settings