برنامه ارایه خدمت دندانپزشکی در کلیه واحد های دندانپزشکی تحت پوشش 

 

گروه های هدف الویت گیرندگان خدمات دندانپزشکی  در مراکز بهداشتی و درمانی تحت پوشش است، ولی کلیه افراد جامعه می توانند در واحد های دندانپزشکی خدمات دندانپزشکی قابل ارایه را دریافت کنند.

 

اهداف برنامه ارایه خدمت دندانپزشکی در کلیه واحد های دندانپزشکی تحت پوشش   :

 

هدف:

 

 • ارائه خدمات دندانپزشکی در مراکز بهداشتی درمانی به کلیه مراجعین با توجه ویژه به گروه های هدف توسط دندانپزشک( افراد زیر 14 سال سن و مادر باردار وشیرده)
 • ثبت کلیه خدمات در سامانه  سینا (پرونده بیمار)
 • دانش آموز به همراه والدین از خدمات ارائه شده رضایت دارد
 • به دانش آموز درخصوص بهداشت دهان و دندان
 • برای دانش آموز درصورت نیاز درمان صحیح ارائه شود.
 • ارائه خدمت به دانش آموز با رعایت کامل کنترل عفونت صورت گیرد.
 • درصورت نیاز به درستی ارجاع داده شود.
 • تشخیص نوع درمان صحیح برای دانش آموز داده شود.
 • (کلیه موارد ذکر شده در تمام گروه های سنی نیز صدق می کند)

انتظار میرود:

 

 • دانش آموز رعایت بهداشت دهان و دندان را انجام می‌دهد.
 • درصورت ارجاع به سطح بعدی  ارایه خدمت مراجعه می‌کند.
 • دانش آموز جهت ادامه درمان سایر نیازهای درمانی به واحد مراجعه می‌کند.
 • خدمات ترمیم دندان‌ها، فیشورسیلانت، فلوراید تراپی افزایش می‌یابد.
 • کلیه موارد ذکر شده در تمام گروه های سنی نیز صدق می کند)

 

درنهایت:

 • کاهش تعداد متوسط دندان‌های پوسیده شیری و دائمی و تبدیل به دندانهای ترمیم شده می شود.
 • کاهش در پیشرفت و گستردگی پوسیدگی دندانی در دانش‌آموزان
 • (کلیه موارد ذکر شده در تمام گروه های سنی نیز صدق می کند)

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های برنامه ارایه خدمت دندانپزشکی در کلیه واحد های دندانپزشکی تحت پوشش 

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image

 

 درباره ی برنامه ارایه خدمت دندانپزشکی در کلیه واحد های دندانپزشکی تحت پوشش  بیش تر بدانیم 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ رسانه های آموزشی  awt image
Template settings