برنامه احیای پایه اطفال

 

به منظور برخورداری از بالاترین میزان بقا وبهبود کیفیت زندگی، احیای کودکان جزیی از یک تلاش اجتماعی محسوب می شود.احیای قلبی ریــوی یک مانور حیات بخش است که به کمک آن تنفس و گــردش خون کودک آسیب دیده حفظ شده و در نتیجه به گردش خون سرشار از اکسیژن کمک می کند و به این طریق می توان از صدمه به مغز یا مرگ مغزی که می تواند در عرض چند ثانیه بوقوع بپیوندد، جلوگیری کرد.

 

اهداف برنامه احیای پایه اطفال :

گروه هدف : کودکان کمتر از 5 سال

 

هدف کلی:

  • کاهش مرگ و میر  شیرخواران وکودکان کمتر از 5 سال

اهداف اختصاصی:

  • ارتقای عملکرد و آگاهی پزشکان ، مراقبین سلامت و بهورزان

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های برنامه احیای پایه اطفال  

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image

 

درباره ی برنامه احیای پایه اطفال  بیش تر بدانیم 
 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ رسانه های آموزشی برنامه احیای پایه اطفال awt image

 

 
Template settings