سند ملی  پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر  و  عوامل خطر

پس از کشف آنتی بیوتیک و دگرگونی توان بشر در کنترل بیماری های واگیر ، با افزایش طول عمر و تغییر در عادات زندگی  اکنون توانایی  انسان در کنترل سلامت  با چالش پیشگیری از ابتلا به بیماری های غیرواگیر روبرو شده است . طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی در برنامه اقدام جهانی درکنترل بیماری های غیر واگیر که در سال ۲۰۱۳ منتشر شده است ،بیماری های غیر واگیرشامل بیماری های قلبی عروقی ، سرطان ها ، دیابت و ... مسوول ۳۶ میلیون مرگ (۶۳ درصد کل مرگ ها)  در دنیا هستند. این درحالی است که ۱۴ میلیون از این مرگ ها در سنین ۳۰ تا ۷۰ سالگی رخ داده است.
و برپایه همین اطلاعات در سند پیشگفت ، یک هدف فرا ملی و ۳ هدف ملی و۹ هدف از سوی سازمان جهانی بهداشت بر اساس جمع آوری سالانه اطلاعات و گزارش آنها در مقاطع ۲۰۱۸ و ۲۰۲۵ به عنوان اهداف ملی مورد قبول صاحبان فرایند در کشورها قرار گرفت .
در این راستا ؛ از سال ۱۳۹۲ تدوین سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیرشروع شد وکمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر با ریاست وزیر محترم بهداشت راه اندازی شد.

سند پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران بر اساس سند ملی غیرواگیر و به سفارش کمیته غیر واگیر دانشگاه  در شش فصل   جهت تدوین راهکارهای کنترل بیماری های غیرواگیر در منطقه تحت پوشش و در دوره زمانی ده ساله (۱۳۹۵ لغایت ۱۴۰۴ هجری شمسی) تهیه شده است .
این سند شامل تمامی استراتژی ها و فعالیت های تعیین شده معاونت های دانشگاه و سازمان های برون بخشی می باشد.
انتظار می رود تا در طول این دوره، با توجه به لزوم پاسخگویی به کمیته غیرواگیر ملی و سازمان بهداشت جهانی ، سند مذکور در اختیار کلیه مدیران و دست اندرکاران دانشگاه قرار گرفته و در قبال تحقق اهداف تعیین شده ، تعهد وجود داشته باشد.

 

 درباره ی سند ملی  پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر  و  عوامل خطر مرتبط بیش تر بدانیم:  

 

ردیف عنوان دانلود
۱  سند غیر واگیر سازمان جهانی بهداشت
۲ سند ملی غیرواگیر(ویراست اول)
۳ سند ملی غیرواگیر(ویراست دوم)
۴ سند استانی غیرواگیر
۵ سند دانشگاهی غیرواگیر
۶ لینک گزارش استپس ۱۴۰۰
Template settings