بیانیه رسالت

معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران متولی تأمین، حفظ و ارتقای سطح سلامت جامعه تحت پوشش (بیش از ۵ میلیون نفر) می باشد که با برنامه ریزی، سازماندهی، ارزشیابی و ارایه خدمات بهداشتی درمانی و با بهره گیری از روش های نوآورانه و خلاقانه در این راستا فعالیت می نماید.

 
بیانیه دورنما

دسترسی عادلانه ی جمعیت تحت پوشش به خدمات اولیه بهداشتی با بالاترین کیفیت، به طوری که جزء رتبه های برتر ارائه خدمات بهداشتی در ایران و منطقه باشیم.
 
بیانیه اصول و ارزش ها

 1.  حفظ کرامت انسانی با تکیه براصول فرهنگی و ارزش های اسلامی
 2.  قانون مداری
 3.  عدالت در سلامت
 4.  مشارکت جامعه
 5.  رضایت مندی مشتریان داخلی و خارجی
 6.  بهبود مستمر کیفیت خدمات و افزایش بهره وری

 
اهداف کلان
تأمین، حفظ و ارتقای سطح سلامت جامعه تحت پوشش
 
استراتژی ها

 1. تقویت خدمات بهداشتی با مشارکت بخش خصوصی در حاشیه شهرها
 2. بهینه سازی منابع با اجرای برنامه سلامت با رویکرد کارآفرینی
 3. توانمندسازی جامعه در جهت خودمراقبتی با محوریت ارتقای سبک زندگی سالم
 4. ارتقای نظام مدیریت بیماری ها و دیده بانی بیماری ها در منطقه تحت پوشش با تمرکز بر بیماریهای نوپدید و بازپدید
 5. ایجاد زیرساخت های بهداشتی در ارائه خدمات
 6. اصلاح و تقویت نقش و کارکرد نظارتی در ارتقاء سلامت منطقه تحت پوشش با محوریت صیانت از حقوق مصرف کنندگان
 7. اصلاح و تقویت نظام ارجاع و پزشک خانواده
 8. مدیریت ریسک بلایا و افزایش آمادگی در برابر بلایا با رویکرد تمام مخاطرات
 9.  ارتقا سطح سواد سلامت جامعه تحت پوشش
 10. توسعه تحقیقات کاربردی و تولید دانش در حوزه سلامت

اهداف اختصاصی

 1. امکان سنجی ساماندهی و یکبارچه سازی( یکسان سازی)  سامانه های ثبت اطلاعات سلامت
 2. تقویت واحد آمار به منظور ثبت و تجزیه و تحلیل داده های آماری
 3. استقرار کامل پایگاه ها و مراکز جامع سلامت به میزان ۱۰۰%
 4. شناسائی و استفاده از ظرفیت حداقل دو سازمان های مردم نهاد جهت جلب مشارکت و افزایش پوشش جمعیت
 5. تأمین نیروی انسانی مورد نیاز از جمله پزشک، مراقب سلامت به میزان ۷۰%
 6. افزایش پوشش مراقبت های نوزادان به میزان ۶۰ درصد
 7. برگزاری کارگروه سلامت استانداری به منظور افزایش جلب مشارکت به صورت فصلی در طی اجرای برنامه
 8. شناسائی سازمان های تاثیرگذار در سلامت و عقد تفاهم نامه همکاری به میزان ۱۰ درصد
 9. پوشش برنامه خود مراقبتی به میزان ۷۰% جمعیت تحت پوشش تا پایان برنامه
 10. ارتقا سواد سلامت جامعه تحت پوشش به میزان ۲۰ درصد سال پایه
 11. ارتقای کیفیت آموزش تیم سلامت در ارائه کامل بسته های خدماتی به میزان ۵۰ درصد
 12. ارتقای سیستم پایش و ارزشیابی تیم سلامت جهت ارائه کامل بسته های خدماتی به میزان ۵۰% درصد
 13.  پیوند پرداخت کارانه به ارائه کامل بسته خدمات
 14. توانمندسازی نیروهای تحت پوشش معاونت بهداشتی به میزان ۱۰۰ درصد
 15. تأمین۱۰ درصد تجهیزات مورد نیاز برای ارتقای آمادگی پاسخ به بلایا به صورت سالانه
 16. آموزش کلیه جمعیت تحت پوشش در زمینه آمادگی پاسخ به بلایا
 17. شناسائی و جلب مشارکت سازمان های برون بخشی در زمینه سلامت
 18. شناسائی و اجرای دو برنامه مشترک با سازمان های برون بخشی در زمینه آمادگی پاسخ در بلایا
 19. توسعه طرح های تحقیقاتی نظام سلامت با اجرای دو پروژه پژوهشی در حوزه سلامت
 20. افزایش طرح های تحقیقاتی کاربردی به میزان ۵۰ درصد
 21. شناسائی مراکز تحقیقاتی مرتبط با سلامت، طراحی و اجرای دو پروژه پژوهشی مشترک در سال
 22. ارتقای نحوه اجرای پایش و ارزشیابی و بازنگری و اصلاح فرآیند پایش
 23. پیگیری و تحلیل ۱۰۰% نتایج پایش برنامه های معاونت بهداشتی
 24. حفظ و ارتقای شاخص های بهداشتی بر اساس شاخص های ملی و ابلاغی
 25. افزایش پوشش مراقبت های بهداشتی به میزان۷۰% تا پایان سال ۱۴۰۰
Template settings