اماکن و وسایل نقلیه عمومی بدون دخانیات

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور حفظ و ارتقاء سلامت جامعه مطابق با آئین نامه “ ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی ” مصوب هیئت وزیران و آئین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 13 بهداشت محیط درخصوص ممنوعیت عرضه و استعمال دخانیات در اماکن و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی مشمول قانون مذکور موظف است ضمن نظارت بر حسن اجرای قوانین، خدمات کنترل مصرف دخانیات ارائه نماید.

 

 

اهداف  اماکن و وسایل نقلیه عمومی بدون دخانیات:

 

- نظارت بر اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه  استعمال دخانیات و بهداشت محیط قهوه خانه ها ،دکه ها و مراکز عرضه مواددخانی

 

 

 

 

 

مطالب مرتبط با اجرای برنامه اماکن و وسایل نقلیه عمومی بدون دخانیات 

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 شیوه نامه اهدای گواهینامه اماکن و وسایل نقلیه عمومی بدون دخانیات awt image
2 چک لیست awt image
3 لینک خوداظهاری چک لیست اماکن عمومی awt image
4 لینک خوداظهاری چک لیست وسایل نقلیه عمومی awt image
5 سوالات پرتکرار awt image
6 خط مشی دانشگاه بدون دخانیات awt image
7 آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image
8 مطالب آموزشی awt image
9 اخبار awt image

 

 

Template settings