آیا میدانید در 95 درصد از بیماران فشارخونی، علت بیماری مشخص نیست؟

 

- عوامل خطرسازی فشارخون سـن بـالا، جنسیت مردانه، مصرف زیاد نمک، چاقی، دیابت و سابقه خانوادگی هستند.

 

- در کسانی که سابقه خانوادگی فشارخون بالا دارند باید غربالگری، مراقبت و مشاوره ژنتیک در پیشگیری و کنترل این بیماری انجام شود.

 

- شیوع فشار خون بالا در مردان قبل از سن 50 سالگی بیشتر از زنان هم سن آنها می باشـد ، امـا بعـد از 50 سالگی به دلیل یائسگی، شیوع فشارخون بالا در زنان افزایش می یابد.

 

- کلسترول در جدار عروق رسوب کـرده و منجر به تصلب شرایین می شود. تصلب شرایین نیز منجر به فشارخون بالا می شود.

 

- مصرف دخانیات موجب تصلب شریان، زودتر از افرادی که دخانیات مصرف نمی کنند اتفاق میافتد.

 

- چاقی شکمی (چاقی نوع مردانه) در ایجاد فشار خون بالا اهمیت بیشتری دارد.

 

- بیماری دیابت زمینه ساز فشار خون بالاست و در افراد مبتلا به دیابت، شیوع فشار خون بالا بیشتر از افراد غیر دیابتی است.

 

تهیه و تنظیم: گروه بیماری های غیرواگیر

 

Template settings