آیا میدانید مقدار طبیعی قندخون 100-70 میلی گرم دسی لیتر است؟

 

در یک فرد سالم بعد از 8 ساعت ناشتا بودن، مقدار طبیعی قندخون 100-70 میلی گرم دسی لیتر است.

 

اگر نتیجه ی آزمایش قندخون بین 100-125 میلی گرم در دسی لیتر باشد، فرد آزمایش دهنده نـه سالم اسـت و نـه بیمـار. کـه بـه ایـن وضعیت اختلال قند ناشتا یا وضعیت پره دیابتی می گویند.

 

درصـورتی کـه مقدار قنـدخون مساوی یـا بیش تر از 126  میلی گرم در دسی لیتر باشد، آزمایش یک بار دیگر انجام می شود و اگـر در نوبت دوم نیر مقدار قندخون مساوی یا بیش تر از این عدد باشد، ابتلا به دیابت قطعی است.

 

کنترل دقیق قندخون ظهور عوارض زودرس و دیررس را کاهش داده و یا بروز عوارض دیررس را به تـأخیر می انـدازد و درصــورتی کـه عوارض ایجاد شـده باشند از ناتوانیهـای ناشی از آنها مثل کوری، قطع عضو، نارسایی هـای شدید کلیه، سکته ی قلبی و مرگ پیشگیری می کند.

 

افراد پره دیابت با مراجعه به نزدیک ترین مرکز/ پایگاه خدمات جامع سلامت می توانند با مشاوره های تغذیه ای رایگان، قند خون خود را به محدوده طبیعی بازگردانند. برای افراد دیابتی نیز ویزیت رایگان پزشک و مراقبت های ماهانه توسط مراقبین سلامت( کارشناسان) انجام می شود.

 

تهیه و تنظیم: گروه بیماری های غیرواگیر

 

Template settings