فشارخون بالا High Blood Pressure 

 

فشارخون بالا High Blood Pressure  مهمترین عامل خطر واسطه ای در بیماری های غیرواگیر به ویژه بیماری های قلبی عروقی محسوب می شود که اصلاح آن نیازمند طراحی و اجرای مداخلات اثربخش برای اصلاح رفتار فردی و اجتماعی است.

 

بدون علامت بودن فشارخون بالا و عوارض جدی ناشی از عدم تشخیص و درمان به موقع آن، ضرورت طراحی و اجرای مداخلات اثربخش برای حساس سازی جامعه نسبت به موضوع اندازه گیری فشارخون را نشان می دهد.

 

پویش های غربالگری و اطلاع رسانی آموزشی  از جمله راهکارهای تجربه شده برای ترغیب افراد به مراجعه جهت اندازه گیری فشارخون و در صورت تشخیص فشارخون بالا، شروع برنامه های مراقبتی است. می توان امیدوار بود که با غربالگری فشارخون، گروه های هدف مورد نظر درباره فشارخون بالا حساس شوند و با مراجعه به مراکز تعیین شده از وضعیت فشارخون خود مطلع شوند.

 

به این ترتیب، با شناسایی موارد فشارخون بالا و شروع مراقبت های استاندارد و مبتنی بر دستورالعمل های کشوری، گامی موثر در کنترل این تهدید سلامت برداشته می شود.  

 

طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال 2019، حدود یک میلیارد و سیصد میلیون نفر از افراد 30 تا 79 سال در جهان، مبتلا به فشارخون بالا هستند در حالی که 46 درصد بیماران از بیماری خود مطلع نیستند، کمتر از نیمی از بیماران شناسایی و درمان می شوند و 21 درصد این افراد کنترل مطلوب فشارخون دارند.

 

در همین سال 10.8 میلیون نفر در جهان، جان خود را بر اثر علل مرتبط با فشارخون از دست داده اند.

 

براساس نتایج پیمایش ملی بیماری های غیرواگیر در سال 1400 حدود 32% افراد 18 سال و بالاتر در کشور مبتلا به بیماری فشارخون هستند که از این میان 61.5 درصد از بیماری خود اطلاع داشتند و 52 درصد برای کنترل فشارخون خود دارو دریافت می کردند و 42 درصد فشارخون کنترل شده و مطلوب داشتند.

 

علیرغم اینکه بیماری فشارخون به راحتی قابل تشخیص و درمان است و به راحتی کنترل می شود، اما در بسیاری از نقاط دنیا به میزان ناکافی شناسایی، درمان و کنترل می شود.

 

آموزش مداوم بیماران و خانواده های آنان- برگزاری کمپین های اطلاع رسانی، توانمندسازی کارکنان بهداشتی و درمانی و توصیه های اصلاح شیوه زندگی از اقدامات موثر در پیشگیری و کنترل فشارخون بالاست.

تهیه و تنظیم: گروه بیماری های غیرواگیر

 

Template settings