معرفی برنامه سراج

آیا می‌دانید تقریبا از هر 4 نفر، یک نفردچار یک یا چند اختلال روانپزشکی است(6/ %23)  و شیوع اختلالات شدید روانپزشکی حدود یک درصد است؟ با این حال دو سوم افراد مبتلا، از مداخلات بهداشتی درمانی بهره مند نمی‌شوند و اختلالات روانپزشکی هزینه قابل ملاحظه ای را به خانواده تحمیل می‌کنند.به طوری که برای یک بیمار روانپزشکی تا بیش از 30 درصد از در آمد سرانه خانواده در طی یک سال هزینه می‌شود. از سوی دیگر در مقایسه با 14 کشور دیگر با درآمد سرانه مشابه، ایران از نظر بار بیماری افسردگی اساسی در رتبه نخست و از نظر بار اختلالات اضطرابی و نیز مصرف مواد در رتبه سوم قرار دارد، و سرانجام اینکه در دو دهه  گذشته بار بیماری ناشی از خودکشی، خشونت بین فردی و سوء مصرف مواد افزایش داشته است

به همین دلیل پس از اعلام نتیجه پیمایش سلامت روان در سال 1389-1390 سه بسته  خدمتی مجزا در زمینه کاهش اختلالات روانپزشکی  تدوین شده است.

 

بسته اول: خدمات سلامت روانی اجتماعی پایه

خدمات روان در این بسته برای ارائه در خانه‌های بهداشتی، پایگاه سلامت، مرکز خدمات جامع سلامت است.

 

بسته دوم: خدمات تخصصی سلامت روان در قالب ایجاد مرکز سلامت روان جامعه نگر(سراج)

"مراکز سلامت روان جامعه نگر" واحدهایی در داخل جامعه در یک شهرستان و خارج از بیمارستان‌های روانپزشکی هستند که مسئول اصلی ارائه خدمات تخصصی سرپایی در طرح سراج می باشند. هدف از طراحی و ارائه خدمات این بسته ها، ارتقای کمی و کیفی ارایه خدمات به بیماران شدید روانپزشکی و از این طریق ارتقای سلامت و کیفیت زندگی آنان و رضایت بیماران و خانواده آنان از خدمات می‌باشد. در این راستا طیف وسیع تری از بیماران تحت پوشش قرار گرفته و همچنین خدماتی که تاکنون علی رغم ضروری بودن، جای آنها در نظام ارایه خدمات خالی بود، تعریف شده و تحت پوشش قرار گرفته اند.

خدمات ذکر شده در این بسته‌ها خدماتی مبتنی بر شواهد علمی معتبر هستند که سابقه عرضه آنها  در کشور وجود دارد و اثر بخشی وقابلیت اجرای آنها سنجیده شده است..

بسته های خدمات این مجموعه عبارتند از:

1) خدمات مرکز روزانه 2)، مراقبت پس از ترخیص( شامل ویزیت در منزل و پیگیری تلفنی)، 3)مراقبت مشارکتی. خدمات بستری در بیمارستان‌های مرتبط با سراج( عمومی یا تک تخصصی) قابل ارائه است.

این مراکز زیر نظر معاونت بهداشت دانشگاه هستند و می‌توانند در محلی که با هماهنگی آن معاونت انتخاب می‌شود، مانند کلینیک ها یا در واحدهای بهداشتی درمانی دیگر شبکه/ مرکز راه اندازی شوند.  

 

بسته سوم: بسته اقدام جامعه

بسته خدمات اقدام جامعه با هدف سازمان دهی همکاری های بین بخشی و مشارکت مردم در ارتقای سلامت روان و اجتماعی شهرستان( سراج) با تعامل و همکاری شبکه /مرکز بهداشت و درمان و فرمانداری اجرا می شود.

"لازم به یاد آوری است در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی ایران دارای یک مرکز سلامت روان جامعه نگر(سراج) در شهرستان بهارستان( نسیم شهر) است که  در حال ارائه خدمت به  مردم منطقه می‌باشد. و همچنین  در حال اجرای مراحل مقدماتی راه اندازی  یک مرکز دیگر سراج در غرب شهر تهران می‌باشد".                                                                                                                                                          تهیه و تنظیم : مدیریت سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد                                                                                                

 

 

Template settings