معاونت بهداشتی- پدافند غیرعامل
کاهش خطر در بلایا و حوادث - پدافند غیرعامل

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/4/11 | 
ردیف عنوان دانلود
1 شرح وظایف رئیس بخش عملیات بهداشت AWT IMAGE
2 شرح وظایف رئیس بخش برنامه ریزی AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشتی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=27.42889.85860.fa
برگشت به اصل مطلب