معاونت بهداشتی- اخبار مهم
بازدید اساتید دانشگاه بصره از آزمایشگاه مرجع معاونت بهداشت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۲۵ | 

جمعی از اساتید دانشگاه بصره، یکشنبه 24 شهریور از آزمایشگاه مرجع معاونت بهداشت بازدید کردند.

 
روابط عمومی معاونت بهداشت – دکتر بابک عشرتی؛ سرپرست معاونت بهداشت دانشگاه و جمعی از اساتید دانشگاه بصره، از بخشهای غربالگری نوزادان و بهداشت حرفه ای و بهداشت محیط آزمایشگاه مرجع معاونت بهداشت بازدید کردند.
 
 در این بازدید که در معیت دکتر ماهرخ علایی؛ رئیس مرکز بهداشت غرب تهران انجام شد، دکتر طاهره دنیوی؛ سرپرست آزمایشگاه در خصوص خدماتی ارائه شده در آزمایشگاه، توضیحات مبسوطی ارائه داد.
 
دکتر دنیوی گفت: در شش ماهه اول امسال برای 32.000 نوزاد متولد شده در محدوده‌ی دانشگاه علوم پزشکی ایران، آزمونهای غربالگری نوزادان برای بیماری کم کاری مادرزادی تیروئید نوزادان PKUوG6PD انجام شده است.

هم چنین دو هزار مورد خطرات فیزیکی و شیمیایی محیط کار سنجش شده و 11 هزار مورد آب آشامیدنی و آب استخرها از نظر فیزیکو شیمیایی و میکروبی ارزیابی  شده است.

گفتنی است آقای دکتر عبدالسلامی مسئول فنی دستگاهی آزمایشگاه توضیحات مبسوطی در مورد تجهیزات و دستگاههای آنالیز پیشرفته ی آزمایشگاه از قبیل GC-MS,LC MS-MS, Mercury Analyzer, IC, Polarograph, ICP, FTIR, Microwave Digestion ارائه داد.
 
در پایان این بازدید، معاون بهداشت دانشگاه، برای همکاری مشترک بین دو دانشگاه در زمینه های انجام کلیه‌ی طرح های پژوهشی و ارائه‌ی خدمات تخصصی آنالیز پیشرفته ی شیمیایی، فیزیکی و میکروبی آب، هوا و فاضلاب، اظهار آمادگی کرد.
 
مسئول تیم بازید کننده‌ی دانشگاه بصره، از خدمات ارائه شده، اظهار رضایت کرده و از تلاشهای انجام شده به صورت کتبی، تقدیر و تشکر کردند.
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشتی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=27.30811.89555.fa
برگشت به اصل مطلب