معاونت بهداشتی- اخبار مهم
برگزاری کارگاه مهارت فرزند پروری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۲۴ | 
معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران، کارگاه مهارت فرزند پروری را برگزار کرد.
 
روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه - مدیریت سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت، کارگاه یک  روزه مهارت فرزند پروری را، یکشنبه 24 شهریور برای کارشناسان سلامت روان شاغل در شبکه‌ها و مراکز تابعه برگزار کرد.
 
در این کارگاه، پس از تهیه پیش آزمون از شرکت‌کنندگان، سر کار خانم دکتر مهشید رابطیان؛ روانپزشک و متخصص روانپزشکی کودک و نوجوان، در خصوص مهارت فرزندپروری در نظام بهداشتی مطالبی را ارائه کرد.
 
همچنین با اجرای کار عملی و بازی نقش و ارائه فیلم مطالب آموزش داده شد و در انتها ضمن پاسخ به سوالات شرکت‌کنندگان، از ایشان پیش آزمون گرفته شد.
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشتی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=27.30811.89545.fa
برگشت به اصل مطلب