معاونت بهداشتی- اخبار مهم
برگزاری دوره آموزشی دانشگاهی ضابطین قضایی حوزه سلامت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۱۶ | 

معاونت بهداشت، دوره آموزشی ضابطین قضایی دانشگاه ویژه کارشناسان بهداشت، درمان و غذا و دارو را برگزار کرد.
 
روابط عمومی معاونت بهداشت - دوره آموزشی ضابطین قضایی حوزه سلامت، چهارشنبه و پنج شنبه 13 و 14 شهریور با حضور 220 نفر از کارشناسان بهداشت محیط و حرفه ای، کارشناسان حوزه درمان و حوزه  معاونت غذا و داروی دانشگاه، در سالن اندیشه مرکز بهداشت غرب تهران برگزار شد.
 
در این دوره، که با توجه به ابلاغ معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه 26  تهران ویژه رسیدگی به جرایم حوزه سلامت، برگزار شد؛ آقای اکبری از شعبه یکم دادسرای ناحیه 26 به عنوان مدرس حضور داشته و مباحث مربوط به وظایف، تکالیف و اختیارات کارشناسان شرکت کننده به عنوان ضابطین قضایی حوزه سلامت را تبیین و بر رعایت کامل قوانین و مقررات جاری با رعایت جهات شرعی و هماهنگی کامل با مراجع قضایی تاکید کرد. 
مهندس علی اکبر نوروزی؛ مدیر حراست و کارشناس مسئول بهداشت محیط معاونت بهداشت نیز مطالبی را در خصوص اهمیت برگزاری دوره و نقش مهم ضابطین قضایی دانشگاه در ارتقای سطح سلامت جامعه بیان کرد.
 
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشتی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=27.30811.89323.fa
برگشت به اصل مطلب