معاونت بهداشتی- اخبار مهم
بازدید معاون مدیر کل دفتر مدیریت بیماریهای غیر واگیر وزارت بهداشت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۱۳ | 

معاون مدیر کل دفتر مدیریت بیماریهای غیر واگیر و رئیس اداره پیشگیری از حوادث وزارت بهداشت، چهارشنبه 13 شهریور از برنامه‌های پیشگیری از حوادث معاونت بهداشت بازدید کرد.
 
روابط عمومی معاونت بهداشت – دکتر مغیثی؛ معاون مدیر کل دفتر مدیریت بیماریهای غیر‌ واگیر و رئیس اداره پیشگیری از حوادث وزارت بهداشت، چهارشنبه 13 شهریور، از برنامه های پیشگیری از حوادث و نظام ارجاع الکترونیک به سطح دو، معاونت بهداشت دانشگاه، شبکه بهداشت و درمان بهارستان و بیمارستان امام حسین(ع) آن شهرستان بازدید کرد.
 
این بازدید با توجه به ابلاغ دکتر علیرضا رئیسی؛ معاون بهداشت وزیر به تمامی رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور، مبنی بر ارسال اطلاعات ثبت شده در سامانه HIS بیمارستانها به سامانه سپاس کشوری (سامانه پرونده الکترونیک سلامت )، انجام شد.
 
پیشگیری از بروز حوادث و بخصوص حوادث ترافیکی یکی از دغدغه های سیستم بهداشت و درمان کشور است و برای داشتن برنامه‌های پیشگیرانه از حوادث و مداخلات مناسب در یک منطقه، وجود اطلاعات صحیح از تعداد و نوع حادثه به وجود آمده در آن منطقه، الزامی است. از این‌رو دسترسی به سامانه داشبوردهای اطلاعاتی مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت (سامانه پرونده الکترونیک سلامت) برای کلیه کارشناسان پیشگیری از حوادث معاونتهای بهداشت دانشگاههای علوم پزشکی کشور ایجاد و در حال بروزرسانی می باشد.

توضیح اینکه، آمار مصدومین در سامانه سپاس، به عنوان منبع اطلاعات آماری در برنامه کشوری پیشگیری از حوادث می باشد و از اهمیت زیادی در پیشبرد این برنامه برخوردار است.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشتی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=27.30811.89167.fa
برگشت به اصل مطلب