معاونت بهداشتی- اخبار مهم
برگزاری کارگاه کشوری نظام یکپارچه ثبت و گزارش‌دهی خدمات تشخیص و کاهش آسیبMIS

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۲۶ | 

معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران، کارگاه کشوری نظام یکپارچه ثبت و گزارش‌دهی خدمات تشخیص و کاهش آسیبMIS  را برگزار کرد.
 
روابط عمومی معاونت بهداشت – با حمایت صندوق جهانی مبارزه با ایدز، سل و مالاریا؛ معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران، با حضور اعضای کمیته کشوری نظارت بر اجرایی شدن برنامه استراتژیک ملی HIV، کارگاه کشوری نظام یکپارچه ثبت و گزارش‌دهی خدمات تشخیص و کاهش آسیبMIS  را برگزار کرد.
 
این کارگاه که زیر گروه فنی پایش و ارزشیابی کمیته کشوری نظارت بر اجرایی شدن برنامه استراتژیک ملی HIV است در قالب هشت دوره یک روزه به همراه اقامت برای کارشناسان بهداشت و درمان دانشگاه‌های هلوم پزشکی کشور، سازمان بهزیستی، سازمان زندان‌های کل کشور در سالن ملل هتل هویزه تهران برگزار شد.
 
اولین دوره این کارگاه، شنبه 12 مرداد 1398 برگزار شد و در تاریخ‌های 14، 16، 22، 23 و 26 مرداد ماه، دوره‌های بعدی برگزار شده است. دو دوره‌ی پایانی این کارگاه نیز، روزهای یکشنبه و سه‌شنبه سوم و پنجم شهریور برگزار می‌شود.
 
بیماری  HIVیک بیماری ویرورسی است که تمام دنیا، متعهد به کنترل این بیماری هستند. در ایران از هر 1500 نفر، یک نفر به این بیماری خاموش مبتلا است.
 
علیرغم شیوع پایین HIV در کشور، 22 سازمان و دستگاه، مجری ارائه خدمات و مسئول کنترل این بیماری هستند و در این راستا، نشست‌های متعددی برای هماهنگی‌های بین سازمانی و کاهش خدمات موازی و هدف‌مند کردن فعالیت سازمان‌ها برگزار می‌شود.
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشتی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=27.30811.88092.fa
برگشت به اصل مطلب