معاونت بهداشتی- اخبار مهم
اندازه گیری فشارخون در سازمان هواشناسی کشور توسط پرسنل مرکز بهداشت غرب

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۲۲ | 

مرکز بهداشت غرب تهران با استقرار تیمهای غربالگر در سازمان هواشناسی کشور، فشارخون کارکنان این سازمان را اندازه‌گیری کردند.


به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت غرب تهران- در راستای بسیج ملی فشارخون بالا، پرسنل مرکز بهداشت غرب، چهارشنبه 22 خرداد، در سازمان هواشناسی کشور مستقر و فشارخون 108 نفر را اندازه‌گیری کردند.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشتی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=27.30811.84921.fa
برگشت به اصل مطلب