معاونت بهداشتی- اخبار مهم
کمیته پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیر معاونت بهداشت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ | 
معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران، کمیته پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیر را برگزار کرد.
 
روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه -  اولین جلسه کمیته پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر، سه شنبه 18 دی 97، با حضور دکتر علیرضا بحرالعلوم و دکتر محمد میرزایی؛ معاونین اجرایی و فنی معاونت بهداشت و مدیران این معاونت برگزار شد.

دکتر علی گل محمدی مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری ها، در خصوص اهمیت کنترل بیماری های غیر واگیر و روند تدوین سند ملی، دانشگاهی و استانی مطالبی را بیان کرد.

دکتر طیبه نجفی مقدم رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های غیر واگیر، در خصوص 27 برنامه ادغام یافته در این گروه، توضیحاتی را ارائه داد و در خصوص رویکرد مدیریتی و اجرایی این گروه در سطح معاونت بهداشت مورادی را بیان کرد.

بهاره لسانی گویا، کارشناس برنامه ژنتیک اجتماعی، نیز در خصوص وضعیت اجرای برنامه های ژنتیک اجتماعی توضیحاتی را ارائه کرد.

در پایان، مدیران معاونت بهداشت، دیدگاه های خود و همچنین شرایط همکاری ها و مشکلات پیش رو را بیان کردند.

جمع بندی مطالب عنوان شده و بیان راهکارهایی برای اجرای مطلوب برنامه های جاری، به ویژه برنامه های گروه بیماریهای غیر واگیر؛ توسط معاون اجرایی معاونت بهداشت انجام شد.
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشتی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=27.30811.76934.fa
برگشت به اصل مطلب