معاونت بهداشتی- اخبار مهم
بازدید کمپ ترک اعتیاد( مراکز اقامتی میان مدت) تحت نظارت بهزیستی در شهرستان شهریار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/4/22 | 

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهریار؛کمپ ترک اعتیاد(مراکز اقامتی میان مدت )تحت نظارت اداره بهزیستی با مشارکت شبکه بهداشت ودرمان درناریخ  بیست و یکم تیرماه مورد بازدید قرار گرفت.
 
این بازدیدباحضورتوکلی سرپرست نظارت بردرمان شبکه،جلالی کارشناس اعتیاد شبکه،احمدیان معاون پیشگیری اداره بهزیستی شهریار , راحت لوکارشناس پیشگیری اداره بهزیستی به منظورنظارت بر روند فعالیت مراکز اقامتی و ارائه خدمات به گروه هدف صورت گرفت.

در این بازدید جلالی کارشناس اعتیاد شبکه،به دلیل اهمیت آموزش وآگاه سازی افراد در مراکز اقامتی،در مورد بیماریهایHIV ، هپاتیت وسایر عفونت های منتقله از طریق تزریق و رفتار جنسی محافظت نشده وبیماری سل، کنترل استرس آموزش  و اطلاع رسانی لازم را ارائه نمود.

همچنین کارشناسان سلامت روان شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت جهت ارائه خدمات و مشاوره  معرفی شدند.

درپایان ، بازدید بهداشتی از این کمپ صورت گرفت .
نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشتی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=27.30811.119550.fa
برگشت به اصل مطلب