معاونت بهداشتی- اخبار مهم
برگزاری کارگاه عملی تغذیه با شیر مادر در بیمارستان عرفان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/4/6 | 

روابط عمومی معاونت بهداشت، کارگاه عملی تغذیه با شیر مادر را برای پرستاران و مامای شاغل در بیمارستان عرفان را  برگزار کرد.

کارگاه عملی تغذیه باشیرمادر با ۱۰نفر شرکت کننده و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی توسط فریبا فلاح زاده مربی ارشد مشاوره شیردهی کشوری در تاریخ ۳تیر  ۱۴۰۰ در بیمارستان عرفان تشکیل شد.

در این کارگاه در خصوص وضعیت‌های شیردهی صحیح و مشکلات شایع شیردهی، تکنیک های شیردوشی و نگهداری شیر مادر، نحوه تغذیه شیرخوار با کاپ بر اساس ضرورت پزشکی، اهمیت انجام مراقبت کانگرویی و نحوه انجام آن kmc، نحوه مراقبت‌های تغذیه ای در نوزادان نزدیک ترم و ... صحبت و کلیه شرکت کنندگان با مولاژ موارد مطرح را تمرین کردند.

فلاح زاده در مصاحبه با روابط عمومی معاونت بهداشت گفت: با توجه به اپیدمی بیماری کووید۱۹ و اهمیت تغذیه شیرخواران با شیرمادر در این دوران، حمایت از مادران جهت شیردهی موفق توسط مشاورین شیردهی شاغل در بهداشت و درمان بسیار مهم بوده و نقش مهمی در موفقیت تغذیه شیرخوار با شیرمادر خواهدداشت. در همین راستا توانمندنمودن  مشاورین شیردهی و مراقبین مادر و نوزاد در هر دو حوزه از اهمیت ویژه ای  برخوردار است. 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشتی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=27.30811.118705.fa
برگشت به اصل مطلب