معاونت بهداشتی- باروری سالم و جمعیت
باروری سالم و جمعیت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

 با هدف کلی افزایش نرخ باروری کلی درراستای ارتقاءسلامت مادران وکودکان شامل برنامه های ذیل می باشد:

  • آموزش های هنگام وپس از ازدواج

          -آموزش زوجین درآستانه ازدواج

          -ارائه آموزش های تکمیلی بعدازازدواج به زوجین

          -تهیه بسته های آموزشی برای زوجین بعداز ازدواج

  • آموزش های خدمات باروری سالم و فرزندآوری پس از ازدواج (مشاوره فرزندآوری، آندومتریوز، ناباروری و ...)
ردیف عنوان دانلود
۱ معرفی برنامه باروری سالم AWT IMAGE
۲ معرفی برنامه آموزش حین ازدواج AWT IMAGE
۳ دستورالعمل برنامه باروری سالم AWT IMAGE
۴ فلوچارت اجرایی باروری سالم AWT IMAGE
۵ فلوچارت اجرایی آموزش حین ازدواج AWT IMAGE
۶ کتابچه های سیاست های جمعیت AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشتی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=27.1547.46679.fa
برگشت به اصل مطلب